Vector pAMP1

Name: pAMP1
General: phagemid ds-DNA 4114 BP
Function: cloning, expression, transcription
Promotor: SP6, T7
Resistance: amp
Ori: pUC
Host: E.coli
Supplier: Invitrogen, discontinued
AccNo: genius.embnet.dkfz-heidelberg.de ..
Miscellaneous: Created by Moore for UDG cloning, July 1995, under contract with NCBI. ampicillin resistant, 50-200 ug/ml
Related to: pSPORT1
Link: -
pAMP1
    1 cattcgccat tcaggctgcg caactgttgg gaagggcgat cggtgcgggc ctcttcgcta 
    61 ttacgccagc tggcgaaagg gggatgtgct gcaaggcgat taagttgggt aacgccaggg 
   121 ttttcccagt cacgacgttg taaaacgacg gccagtgaat tgaatttagg tgacactata 
   181 gaagagctat gacgtcgcat gcacgcgtac gtaagcttgg atcctctaga gcggccgcct 
   241 actactacta atgatgatga tgcccgggaa ttccggaccg gtacctgcag gcgtaccagc 
   301 tttccctata gtgagtcgta ttagagcttg gcgtaatcat ggtcatagct gtttcctgtg 
   361 tgaaattgtt atccgctcac aattccacac aacatacgag ccggaagcat aaagtgtaaa 
   421 gcctggggtg cctaatgagt gagctaactc acattaattg cgttgcgctc actgcccgct 
   481 ttccagtcgg gaaacctgtc gtgccagctg cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga 
   541 ggcggtttgc gtattgggcg ccagggtggt ttttcttttc accagtgaga cgggcaacag 
   601 ctgattgccc ttcaccgcct ggccctgaga gagttgcagc aagcggtcca cgctggtttg 
   661 ccccagcagg cgaaaatcct gtttgatggt ggttgacggc gggatataac atgagctgtc 
   721 ttcggtatcg tcgtatccca ctaccgagat atccgcacca acgcgcagcc cggactcggt 
   781 aatggcgcgc attgcgccca gcgccatctg atcgttggca accagcatcg cagtgggaac 
   841 gatgccctca ttcagcattt gcatggtttg ttgaaaaccg gacatggcac tccagtcgcc 
   901 ttcccgttcc gctatcggct gaatttgatt gcgagtgaga tatttatgcc agccagccag 
   961 acgcagacgc gccgagacag aacttaatgg gcccgctaac agcgcgattt gctggtgacc 
   1021 caatgcgacc agatgctcca cgcccagtcg cgtaccgtct tcatgggaga aaataatact 
   1081 gttgatgggt gtctggtcag agacatcaag aaataacgcc ggaacattag tgcaggcagc 
   1141 ttccacagca atggcatcct ggtcatccag cggatagtta atgatcagcc cactgacccg 
   1201 ttgcgcgaga agattgtgca ccgccgcttt acaggcttcg acgccgcttc gttctaccat 
   1261 cgacaccacc acgctggcac ccagttgatc ggcgcgagat ttaatcgccg cgacaatttg 
   1321 cgacggcgcg tgcagggcca gactggaggt ggcaacgcca atcagcaacg actgtttgcc 
   1381 cgccagttgt tgtgccacgc ggttgggaat gtaattcagc tccgccatcg ccgcttccac 
   1441 tttttcccgc gttttcgcag aaacgtggct ggcctggttc accacgcggg aaacggtctg 
   1501 ataagagaca ccggcatact ctgcgacatc gtataacgtt actggtttca cattcaccac 
   1561 cctgaattga ctctcttccg ggcgctatca tgccataccg cgaaaggttt tgcgccattc 
   1621 gatggtgtca acgtaaatgc cgcttcgcct tcgcgcgcga attgcaagct ctgcattaat 
   1681 gaatcggcca acgcgcgggg agaggcggtt tgcgtattgg gcgctcttcc gcttcctcgc 
   1741 tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg 
   1801 cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag 
   1861 gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc 
   1921 gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag 
   1981 gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga 
   2041 ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc 
   2101 aatgctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg 
   2161 tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt 
   2221 ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca 
   2281 gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca 
   2341 ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag 
   2401 ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca 
   2461 agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg 
   2521 ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa 
   2581 aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta 
   2641 tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag 
   2701 cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga 
   2761 tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac 
   2821 cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc 
   2881 ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta 
   2941 gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgccattgc tacaggcatc gtggtgtcac 
   3001 gctcgtcgtt tggtatggct tcattcagct ccggttccca acgatcaagg cgagttacat 
   3061 gatcccccat gttgtgcaaa aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc gttgtcagaa 
   3121 gtaagttggc cgcagtgtta tcactcatgg ttatggcagc actgcataat tctcttactg 
   3181 tcatgccatc cgtaagatgc ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag tcattctgag 
   3241 aatagtgtat gcggcgaccg agttgctctt gcccggcgtc aatacgggat aataccgcgc 
   3301 cacatagcag aactttaaaa gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg cgaaaactct 
   3361 caaggatctt accgctgttg agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca cccaactgat 
   3421 cttcagcatc ttttactttc accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga aggcaaaatg 
   3481 ccgcaaaaaa gggaataagg gcgacacgga aatgttgaat actcatactc ttcctttttc 
   3541 aatattattg aagcatttat cagggttatt gtctcatgag cggatacata tttgaatgta 
   3601 tttagaaaaa taaacaaata ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg ccacctgaaa 
   3661 ttgtaaacgt taatattttg ttaaaattcg cgttaaattt ttgttaaatc agctcatttt 
   3721 ttaaccaata ggccgaaatc ggcaaaatcc cttataaatc aaaagaatag accgagatag 
   3781 ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg 
   3841 tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg atggcccact acgtgaacca tcaccctaat 
   3901 caagtttttt ggggtcgagg tgccgtaaag cactaaatcg gaaccctaaa gggagccccc 
   3961 gatttagagc ttgacgggga aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga 
   4021 aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac 
   4081 ccgccgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtc