Vector pCYPAC2

This is the information supplied by BACPAC Resources about the vector pCYPAC2:

"We have combined the best features of the P1 and BAC systems. The pCYPAC2 vector has been constructed for the cloning of large DNA fragments following electroporation. This vector has been constructed by removing the stuffer fragment form the pAd10SacBII vector (Pierce, J. C., Sauer, B. and Sternberg, N. (1992) Proc. Natl. Acad. Sci, USA 89: 2056-2060.) and inserting a pUC plasmid into the BamHI cloning site.
The pUC sequence has not been inserted in a permanent way. During the cloning process, pUC sequences are removed through a double-digestion scheme, which employs BamHI and ScaI. The pUC plasmid cannot back into the BamHI cloning site, which would otherwise result in the creation of non-recombinant background clones in the library.

Re-ligation into the BamHI site is prevented at three levels:

 1. pUC has been cleaved into ScaI fragments (ends incompatible with BamHI)
 2. The BamHI/ScaI oligo linkers have been physically separated from the pUC and PAC-vector fragments and
 3. All vector derived fragments have been treated with alkaline phosphates to inhibit ligation of vector-to-vector ends pCYPAC2 clones have Kanamycin antibiotic resistance. Clones should be grown in LB containing 25ug Kanamycin/ml.

We have replaced the SciI site with a second NotI site to allow release of most inserts as a single large fragment. This facilitates size determination of inserts as a single large fragment. This facilitates size determination of inserts and determining the completeness of the NotI digest reaction (via appearance of a constant vector product)."

origin:
Roswell Park Cancer Institute, Human Genetics Department, Pieter J. de Jong - Principal Investigator, Elm and Carltin Streets, Buffalo, New York 14263-0001

Related Links:
Bacpac Resources (http://bacpac.med.buffalo.edu/vectorframe.htm)
pCYPAC2
LOCUS    pCYPAC2   18754 bp dsDNA  Circular
DEFINITION Cloning vector pCYPAC2, complete sequence.
COMMENT This pCYPAC2 enrty is based on GenBank U09128. 
COMMENT Revisions made by Eirik (Lox, Kan & pBR322seq added in feature 
COMMENT table). Sequence reviced after sequencing of a pPAC4-fragment 
COMMENT (G #14081 deleted: restores a PstI-site, C inserted at #9222: 
COMMENT restores a BglI-site, 3 replacements in LoxP #4771-4794) all 
COMMENT in accordance to the old partial sequence from Nat Sternberg.
FEATURES        Location/Qualifiers
   misc_feature  complement(2746..2763)
           /label=SP6
   rep_origin   4795..12904
           /note="P1 plasmid replicon "
           /label=PLASMID REPLICON
   misc_feature  15224..17034
           /note="Defined based upon the flanking pBR322 seqs"
           /label=P1 LYTIC REPLICON
   promoter    18677..18717
           /note="E.coli promoter, C1 binding site"
           /label=PROMOTER
   misc_feature  18726..18748
           /note="T7 primer"
           /label=T7 
   CDS       2862..4280
           /note="E.coli SacB gene"
           /label=SACBII
   CDS       complement(13203..14018)
           /label=KANAMYCIN
   misc_feature  12905..14140
           /note="Tn903 sequences"
           /label=TN903
   misc_feature  17035..18680
           /note="pBR322 bases#652-2301 (3'-end of TcR & ROP)"
           /label=PBR322-SEQUENCES
   misc_feature  14944..15223
           /note="pBR322 seqs"
           /label=PBR322 SEQS
   misc_feature  4362..4741
           /note="pBR322 SEQs"
           /label=PBR322 SEQS
   misc_feature  4771..4794
           /note="LoxP (This is not the "original" LoxP site)"
           /label=LOXP
   misc_feature  1..2739
           /label=PUC-LINK
ORIGIN
    1 gatccgggtt taaacccagt actctagatc ctctagagtc gacctgcagg 
   51 catgcaagct tggcgtaatc atggtcatag ctgtttcctg tgtgaaattg 
   101 ttatccgctc acaattccac acaacatacg agccggaagc ataaagtgta 
   151 aagcctgggg tgcctaatga gtgagctaac tcacattaat tgcgttgcgc 
   201 tcactgcccg ctttccagtc gggaaacctg tcgtgccagc tgcattaatg 
   251 aatcggccaa cgcgcgggga gaggcggttt gcgtattggg cgctcttccg 
   301 cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg 
   351 gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga 
   401 taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc 
   451 gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac 
   501 gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg 
   551 actataaaga taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc 
   601 ctgttccgac cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg 
   651 ggaagcgtgg cgctttctca atgctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt 
   701 gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc 
   751 ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta 
   801 agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag 
   851 agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact 
   901 acggctacac tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca 
   951 gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca aacaaaccac 
  1001 cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa 
  1051 aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct 
  1101 cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa 
  1151 aaggatcttc acctagatcc ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa 
  1201 tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg acagttacca atgcttaatc 
  1251 agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat ccatagttgc 
  1301 ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc ttaccatctg 
  1351 gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat 
  1401 ttatcagcaa taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc 
  1451 tgcaacttta tccgcctcca tccagtctat taattgttgc cgggaagcta 
  1501 gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc gcaacgttgt tgccattgct 
  1551 acaggcatcg tggtgtcacg ctcgtcgttt ggtatggctt cattcagctc 
  1601 cggttcccaa cgatcaaggc gagttacatg atcccccatg ttgtgcaaaa 
  1651 aagcggttag ctccttcggt cctccgatcg ttgtcagaag taagttggcc 
  1701 gcagtgttat cactcatggt tatggcagca ctgcataatt ctcttactgt 
  1751 catgccatcc gtaagatgct tttctgtgac tggtgagtac tcaaccaagt 
  1801 cattctgaga atagtgtatg cggcgaccga gttgctcttg cccggcgtca 
  1851 atacgggata ataccgcgcc acatagcaga actttaaaag tgctcatcat 
  1901 tggaaaacgt tcttcggggc gaaaactctc aaggatctta ccgctgttga 
  1951 gatccagttc gatgtaaccc actcgtgcac ccaactgatc ttcagcatct 
  2001 tttactttca ccagcgtttc tgggtgagca aaaacaggaa ggcaaaatgc 
  2051 cgcaaaaaag ggaataaggg cgacacggaa atgttgaata ctcatactct 
  2101 tcctttttca atattattga agcatttatc agggttattg tctcatgagc 
  2151 ggatacatat ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag gggttccgcg 
  2201 cacatttccc cgaaaagtgc cacctgacgt ctaagaaacc attattatca 
  2251 tgacattaac ctataaaaat aggcgtatca cgaggccctt tcgtctcgcg 
  2301 cgtttcggtg atgacggtga aaacctctga cacatgcagc tcccggagac 
  2351 ggtcacagct tgtctgtaag cggatgccgg gagcagacaa gcccgtcagg 
  2401 gcgcgtcagc gggtgttggc gggtgtcggg gctggcttaa ctatgcggca 
  2451 tcagagcaga ttgtactgag agtgcaccat atgcggtgtg aaataccgca 
  2501 cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgccattcg ccattcaggc 
  2551 tgcgcaactg ttgggaaggg cgatcggtgc gggcctcttc gctattacgc 
  2601 cagctggcga aagggggatg tgctgcaagg cgattaagtt gggtaacgcc 
  2651 agggttttcc cagtcacgac gttgtaaaac gacggccagt gaattcgagc 
  2701 tcggtacccg gggatctaga gtactgggtt taaacccgga tccttctata 
  2751 gtgtcaccta aatgtcgacg gccaggcggc cgccaggcct acccactagt 
  2801 caattcggga ggatcgaaac ggcagatcgc aaaaacagta catacagaag 
  2851 gagacatgaa catgaacatc aaaaaaattg taaaacaagc cacagttctg 
  2901 acttttacga ctgcacttct ggcaggagga gcgactcaag ccttcgcgaa 
  2951 agaaaataac caaaaagcat acaaagaaac gtacggcgtc tctcatatta 
  3001 cacgccatga tatgctgcag atccctaaac agcagcaaaa cgaaaaatac 
  3051 caagtgcctc aattcgatca atcaacgatt aaaaatattg agtctgcaaa 
  3101 aggacttgat gtgtgggaca gctggccgct gcaaaacgct gacggaacag 
  3151 tagctgaata caacggctat cacgttgtgt ttgctcttgc gggaagcccg 
  3201 aaagacgctg atgacacatc aatctacatg ttttatcaaa aggtcggcga 
  3251 caactcaatc gacagctgga aaaacgcggg ccgtgtcttt aaagacagcg 
  3301 ataagttcga cgccaacgat ccgatcctga aagatcagac gcaagaatgg 
  3351 tccggttctg caacctttac atctgacgga aaaatccgtt tattctacac 
  3401 tgactattcc ggtaaacatt acggcaaaca aagcctgaca acagcgcagg 
  3451 taaatgtgtc aaaatctgat gacacactca aaatcaacgg agtggaagat 
  3501 cacaaaacga tttttgacgg agacggaaaa acatatcaga acgttcagca 
  3551 gtttatcgat gaaggcaatt atacatccgg cgacaaccat acgctgagag 
  3601 accctcacta cgttgaagac aaaggccata aataccttgt attcgaagcc 
  3651 aacacgggaa cagaaaacgg ataccaaggc gaagaatctt tatttaacaa 
  3701 agcgtactac ggcggcggca cgaacttctt ccgtaaagaa agccagaagc 
  3751 ttcagcagag cgctaaaaaa cgcgatgctg agttagcgaa cggcgccctc 
  3801 ggtatcatag agttaaataa tgattacaca ttgaaaaaag taatgaagcc 
  3851 gctgatcact tcaaacacgg taactgatga aatcgagcgc gcgaatgttt 
  3901 tcaaaatgaa cggcaaatgg tacttgttca ctgattcacg cggttcaaaa 
  3951 atgacgatcg atggtattaa ctcaaacgat atttacatgc ttggttatgt 
  4001 atcacactct ttaaccggcc cttacaagcc gctgaacaaa acagggcttg 
  4051 tgctgcaaat gggtcttgat ccaaacgatg tgacattcac ttactctcac 
  4101 ttcgcagtgc cgcaagccaa aggcaacaat gtggttatca caagctacat 
  4151 gacaaacaga ggcttcttcg aggataaaaa ggcaacattt gcgccaagct 
  4201 tcttaatgaa catcaaaggc aataaaacat ccgttgtcaa aaacagcatc 
  4251 ctggagcaag gacagctgac agtcaactaa taacagcaaa aagaaaatgc 
  4301 cgatacttca ttggcatttt cttttatttc tcaacaagat ggtgaattga 
  4351 ctagtgggta gatccacagg acgggtgtgg tcgccatgat cgcgtagtcg 
  4401 atagtggctc caagtagcga agcgagcagg actgggcggc ggccaaagcg 
  4451 gtcggacagt gctccgagaa cgggtgcgca tagaaattgc atcaacgcat 
  4501 atagcgctag cagcacgcca tagtgactgg cgatgctgtc ggaatggacg 
  4551 atatcccgca agaggcccgg cagtaccggc ataaccaagc ctatgcctac 
  4601 agcatccagg gtgacggtgc cgaggatgac gatgagcgca ttgttagatt 
  4651 tcatacacgg tgcctgactg cgtttagcaa ttttaactgt gataaactac 
  4701 cgcattaaag cttatcgatg ataagctgtc aaacatgaga attgacccgg 
  4751 aacccttaat ataacttcgt ataatgtatg ctatacgaag ttattaggtc 
  4801 cctcgactac gtcgttaagg ccgtttctga cagagtaaaa ttcttgaggg 
  4851 aactttcacc attatgggaa atggttcaag aaggtattga cttaaactcc 
  4901 atcaaatggt caggtcattg agtgttttta atttgttgta tttttttttt 
  4951 ttagagaaaa tcctccaata tataaattag gaatcatagt ttcatgattt 
  5001 tctgttacac ctaacttttt gtgtggtgcc ctcctccttg tcaatattaa 
  5051 tgttaaagtg caattctttt tccttatcac gttgagccat tagtatcaat 
  5101 ttgcttacct gtattccttt acatcctcct ttttctcctt cttgataaat 
  5151 gtatgtagat tgcgtatata gtttcgtcta ccctatgaac atattccatt 
  5201 ttgtaatttc gtgtcgtttc tattatgaat ttcatttata aagtttatgt 
  5251 acaaatatca taaaaaaaga gaatcttttt aagcaaggat tttcttaact 
  5301 tcttcggcga cagcatcacc gacttcggtg gtactgttgg aaccacctaa 
  5351 atcaccagtt ctgatacctg catccaaaac ctttttaact gcatcttcaa 
  5401 tggccttacc ttcttcaggc aagttcaatg acaatttcaa catcattgca 
  5451 gcagacaaga tagtggcgat agggttgacc ttattctttg gcaaatctgg 
  5501 agcagaaccg tggcatggtt cgtacaaacc aaatgcggtg ttcttgtctg 
  5551 gcaaagaggc caaggacgca gatggcaaca aacccaagga acctgggata 
  5601 acggaggctt catcggagat gatatcacca aacatgttgc tggtgattat 
  5651 aataccattt aggtgggttg ggttcttaac taggatcatg gcggcagaat 
  5701 caatcaattg atgttgaacc ttcaatgtag ggaattcgtt cttgatggtt 
  5751 tcctccacag tttttctcca taatcttgaa gaggccaaaa cattagcttt 
  5801 atccaaggac caaataggca atggtggctc atgttgtagg gccatgaaag 
  5851 cggccattct tgtgattctt tgcacttctg gaacggtgta ttgttcacta 
  5901 tcccaagcga caccatcacc atcgtcttcc tttctcttac caaagtaaat 
  5951 acctcccact aattctctga caacaacgaa gtcagtacct ttagcaaatt 
  6001 gtggcttgat tggagataag tctaaaagag agtcggatgc aaagttacat 
  6051 ggtcttaagt tggcgtacaa ttgaagttct ttacggattt ttagtaaacc 
  6101 ttgttcaggt ctaacactac cggtaccgcg cttgcggaag catcagcaaa 
  6151 taaggccagc acagccagcg cagttgccgc tttggttcct gattctgttc 
  6201 ttgatgaatt aaacaaagcg gcacagtaac aaaggacttc attgataatt 
  6251 tttcttcagg aggaagacat gtcattcttt tctacgttaa aaacagcttt 
  6301 gtctttgaag gagaaacttg ctgctactgg tgttcttgtt ctgatttgcg 
  6351 cacttgttgg tgctgggttt gcatgggaac gtcatcagct aaagcaagcc 
  6401 atagagaaaa ttggcagtct tgatcaggct gttaaggaac gtgataagtc 
  6451 aataatggat cttaaccaga ccattgagac gatgaacaaa gcagagcaac 
  6501 attttcacag ccaggaagtg aaaaatgaat cagaacaagc caagtatgct 
  6551 gacaggcaaa tggaacgaaa agctgaagtt cagaaacaac tggttgcggc 
  6601 gggtaatgtt cgccagcgta ttcctgctga cactcagcgg ttgctccggg 
  6651 agtcgatcag cgaatttaac gccgacgccg acaaaggtta accaccctgc 
  6701 ccccaaaagt gcatttatgt gtaggatgcc agagtttagc agtgaatatt 
  6751 ttgatgatct gccagcgtat atcctcgata cagaaacgat gctgatgggg 
  6801 attaacagga agaatcgcaa cgttaatgat tacaaccgag ctattagcgg 
  6851 taactaaaag ggatttttat gtctgataaa gtaacagtaa agcaaactat 
  6901 caacaaagcg acttcaatct acaaaattga gcaaatcact gttggcaagc 
  6951 caggatctga acaataccgt cgtgctttcg agcttgccga tcagcttggt 
  7001 ttaaaacacc cggattgcat tgagcatgta tttccgacct atgctgatga 
  7051 gcaatgtact catgttctta ccgaagagga ttttttcagc actgaagaac 
  7101 gagaaggcgt tgatcgctgc attggtgtga tttgttcttc ggtaagtgat 
  7151 gagttattcc ctaatgtgcc tgaatatggt ggtattggat accaattcct 
  7201 gtacgagggc gatgagctta aatgctatga acatggtctt ctcatcgaaa 
  7251 gcgtagaata atacgactcc cttccaaccg gctacgttgg ccggtttttc 
  7301 acttatccac attatccact ggatagatcc aataatcagg tccatacaga 
  7351 tcccaattag atccatatag atccctgatc gttgcaggcc gcgccacgtc 
  7401 tggcttagaa gtgtatcgcg atgtgtgctg gagggaaaac gatgtgtgct 
  7451 ggagggataa aaatgtgtgc tgacgggttg ctaatgtgtg ctggcgggat 
  7501 ataggatgtg tgttgacggg aaagcttggg tagttatcac cacttataaa 
  7551 aactatccac acaattcgga aaaagtaata tgaatcaatc atttatctcc 
  7601 gatattcttt acgcagacat tgaaagtaag gcaaaagaac taacagttaa 
  7651 ttcaaacaac actgtgcagc ctgtagcgtt gatgcgcttg ggggtattcg 
  7701 tgccgaagcc atcaaagagc aaaggagaaa gtaaagagat tgatgccacc 
  7751 aaagcgtttt cccagctgga gatagctaaa gccgagggtt acgatgatat 
  7801 taaaatcacc ggtcctcgac tcgatatgga tactgatttc aaaacgtgga 
  7851 tcggtgtcat ctacgcgttc agcaaatacg gcttgtcctc aaacaccatc 
  7901 cagttatcgt ttcaggaatt cgctaaagcc tgtggtttcc cctcaaaacg 
  7951 tctggatgcg aaactgcgtt taaccattca tgaatcactt ggacgcttgc 
  8001 gtaacaaggg tatcgctttt aagcgcggaa aagatgctaa aggcggctat 
  8051 cagactggtc tgctgaaggt cgggcgtttt gatgctgacc ttgatctgat 
  8101 agagctggag ggctgattcg aagttgtggg agctgttcca gcttgattat 
  8151 cgcgttctgt tgcaacacca cgccttgcgt gcccttccga agaaagaagc 
  8201 tgcacaagcc atttacactt tcatcgaaag ccttccgcag aacccgttgc 
  8251 cgctatcgtt cgcgcgaatc cgtgagcgcc tggctttgca gtcagctgtt 
  8301 ggcgagcaaa accgtatcat taagaaagcg atagaacagc ttaaaacaat 
  8351 cggctatctc gactgttcta ttgagaagaa aggccgggaa agttttgtaa 
  8401 tcgtccattc tcgcaatcca aagctgaaac tccccgaata agtgtgtgct 
  8451 ggagggaaac cgcattaaaa agatgtgtgc tgccgggaag gcttgtccaa 
  8501 tttcctgttt ttgaatgtgc gctggagggg gacgcccctc agtttgccca 
  8551 gactttccct ccagcacaca tctgtccatc cgcttttccc tccagtgcac 
  8601 atgtaattct ctgcctttcc ctccagcaca catatttgat accagcgatc 
  8651 cctccacagc acataattca atgcgacttc cctctatcgc acatcttaga 
  8701 cttttattct ccctccagca cacatcgaag ctgccgggca agccgttctc 
  8751 accagttgat agagagtgaa gcttggctgc ccattgaagc aggaaatcac 
  8801 caaaatgatt caggctacaa cctgaacgta gaagaaatcc gcgtccttta 
  8851 tgcgtggagg atgccaaagc atgttgtgac acacttggca aaggagtaag 
  8901 catgcagaga atgctatgta caagcatcta cgcatacatt attattttat 
  8951 gcagcatttt taattaaatt caaaaataca gcataaagga tgactttcga 
  9001 tgagtgattc cagccagctt cacaaggttg ctcaaagagc aaacagaatg 
  9051 ctcaatgttc tgactgaaca agtacagttg caaaaggatg agctacacgc 
  9101 gaacgagttt taccaggtct atgcgaaagc ggcactggca aaattgcctc 
  9151 tactgactcg agcgaacgtt gactatgccg taagtgaaat ggaagaaaag 
  9201 ggttatgttt tcgataaacg ccctgctggc tcttcaatga aatatgcgat 
  9251 gtcaattcag aacatcattg acatatatga acatcgcgga gtgccaaaat 
  9301 accgggatcg ctacagcgaa cgtatgtgat tttcatctcc aatcttaaag 
  9351 gcggtgtgtc aaaaactgta tcgacggttt ctctggcgca tgcaatgcgt 
  9401 gctcaccctc atcttcttat ggaggattta aggattctgg ttattgacct 
  9451 tgatccgcaa tcttcagcaa cgatgttttt aagccataaa cactctattg 
  9501 gtatcgtaaa cgcaacatct gcacaggcta tgttgcagaa tgtaagccgt 
  9551 gaagagctgt tagaggagtt tattgttcct tctgttgtac ctggggttga 
  9601 cgttatgcct gcgtcgattg acgatgcctt tattgcatcc gattggagag 
  9651 agctgtgcaa tgagcatcta ccgggtcaga acatccatgc tgtcctgaaa 
  9701 gaaaatgtga ttgataagct gaagagcgat tatgacttta tcctcgttga 
  9751 tagtggtcct caccttgacg ccttcctgaa aaatgctttg gcctcggcca 
  9801 atatactgtt tacacctctg ccgccagcaa ctgtcgattt ccactcatcg 
  9851 cttaaatacg ttgcccgcct tcctgagttg gtgaactcat ttcggatgaa 
  9901 ggctgcgagt gccagcttgc gactaacatt ggttttatgt ccaagttgag 
  9951 taacaaggca gaccataagt attgccatag cctggctaaa gaagtgttcg 
  10001 gtggggatat gcttgatgtc ttcctccctc gccttgacgg ttttgaaacg 
  10051 ctgcggcgag tcttttgaca ctgttatttc agctaacccg gcaacgtatg 
  10101 ttggtagtgc tgatgcattg aagaacgcgc gaattgccgc ggaagatttt 
  10151 gctaaagcag tttttgaccg tattgaattt atcagatcta actgaggagt 
  10201 aagaaacccc catgtcaaag aaaaacagac caacaattgg gcgaaccctt 
  10251 aatccttcaa tattaagcgg atttgatagt tcttcagcct ctggcgatcg 
  10301 agtcgagcag gtattcaagt tatcaactgg tcgccaggcc acatttattg 
  10351 aagaggtaat acctccgaac caggtagaaa gcgatacctt tgttgatcag 
  10401 cataacaacg ggcgtgacca ggcatctctt acgccaaaat cattaaaaag 
  10451 tatccgaagc actattaagc atcagcaatt ttaccctgca ataggtgtta 
  10501 gacgggctac agggaaaatt gaaattttgg atggttcccg gcgtcgagct 
  10551 tctgccatct tagagaacgt agggttgcgg gttttagtca cggaccagga 
  10601 gatcagcgtt caggaagcgc aaaatttagc gaaagacgtt cagacagcat 
  10651 tgcagcacag cattcgagaa ataggtctgc gtttgatgcg aatgaaaaat 
  10701 gatgggatga gtcagaagga tattgcagcc aaagaagggc tgtctcaggc 
  10751 gaaggtcacg cgtgctctcc aggcagcgag tgctccggaa gaattagtcg 
  10801 cccttttccc tgtgcagtcg gaattaacct tttcggacta caaaacgctt 
  10851 tgtgctgttg gcgacgaaat ggggtacaag aatttagagt ttgatcagct 
  10901 tattcaaaac atatccccgg aaataaacga catcttatcc attgaagaaa 
  10951 tggccgaaga tgaagttaaa aataaaatcc tgcgcttgat aacaaaggaa 
  11001 gcctcactac tcacggataa aggttctaaa gataagtccg tagttactga 
  11051 attatggaaa tttgaggaca aggatcgctt tgcaaggaag cgcgtgaaag 
  11101 gccgtgcatt ttcttatgag tttaatcgac tctcaaaaga gttacaggaa 
  11151 gaactcgaca ggatgattgg gcatatcctt agaaagagcc tcgataaaaa 
  11201 gccgaagcct taaactttcg ccattcaaat ttcactatta actgactgtt 
  11251 tttaaagtaa attactctaa aatttcaagg tgaaatcgcc acgatttcac 
  11301 cttggatttt accttcctcc cctcctcccg aaaaaaataa aaaaattgct 
  11351 tgtcacgaga aagtcaacaa gtgactttca ataaaatctc ttccgaaaag 
  11401 ggattcacac aagtgccttg tgtttaagga agagtaaatt gagtaactta 
  11451 cgcgaatacc agaatcgtat tgcagatatc gcaaaacgct ctaaagctgt 
  11501 gcttggctgg gcaagcactg cgcagttcgg tactgataac caattcatta 
  11551 aagatgatgc cgcgcgtgcc gcatctatcc ttgaagctgc acgtaaagac 
  11601 ccggtttttg cgggtatctc tgataatgcc accgctcaaa tcgctacagc 
  11651 gtgggcaagt gcactggctg actacgccgc agcacataaa tctatgccgc 
  11701 gtccggaaat tctggcctcc tgccaccaga cgctggaaaa ctgcctgata 
  11751 gagtccaccc gcaatagcat ggatgccact aataaagcga tgctggaatc 
  11801 tgtcgcagca gagatgatga gcgtttctga cggtgttatg cgtctgcctt 
  11851 tattcctcgc gatgatcctg cctgttcagt tgggggcagc taccgctgat 
  11901 gcgtgtacct tcattccggt tacgcgtgac cagtccgaca tctatgaagt 
  11951 ctttaacgtg gcaggttcat cttttggttc ttatgctgct ggtgatgttc 
  12001 tggacatgca atccgtcggt gtgtacagcc agttacgtcg ccgctatgtg 
  12051 ctggtggcaa gctccgatgg caccagcaaa accgcaacct tcaagatgga 
  12101 agacttcgaa ggccagaatg taccaatccg aaaaggtcgc actaacatct 
  12151 acgttaaccg tattaagtct gttgttgata acggttccgg cagcctactt 
  12201 cactcgttta ctaatgctgc tggtgagcaa atcactgtta cctgctctct 
  12251 gaactacaac attggtcaga ttgccctgtc gttctccaaa gcgccggata 
  12301 aaggcactga gatcgcaatt gagacggaaa tcaatattga agccgctcct 
  12351 gagctgatcc cgctgatcaa ccacgaaatg aagaaataca ccctgttccc 
  12401 aagtcagttc gttatcgcgg ctgagcacac ggtacaggcg gcgtatgaag 
  12451 cacagcgtga atttggtctg gacctgggtt ccctacagtt ccgcaccctg 
  12501 aaggaatacc tgtctcatga acaggatatg ctgcgtcttc gcatcatgat 
  12551 ctggcgcact cttgcgaccg acacctttga catcgctctg ccggttaacc 
  12601 agtcctttga tgtatgggca accatcattc gtggcaaatt ccagactgta 
  12651 tatcgcgaca ttattgagcg cgttaaatct tctggtgcga tggggatgtt 
  12701 tgctggtgct gatgcagcat ctttcttcaa acagttgccg aaggatttct 
  12751 tccagccagc cgaagactat atccagactc cgtatgttca ctacatcggt 
  12801 accccattta ggaccaccca cagcacctaa caaaacggca tcagccttct 
  12851 tggaggcttc cagcgcctca tctggaagtg gaacacctgt agcatcgacc 
  12901 tgcagggggg ggggggcgct gaggtctgcc tcgtgaagaa ggtgttgctg 
  12951 actcatacca ggcctgaatc gccccatcat ccagccagaa agtgagggag 
  13001 ccacggttga tgagagcttt gttgtaggtg gaccagttgg tgattttgaa 
  13051 cttttgcttt gccacggaac ggtctgcgtt gtcgggaaga tgcgtgatct 
  13101 gatccttcaa ctcagcaaaa gttcgattta ttcaacaaag ccgccgtccc 
  13151 gtcaagtcag cgtaatgctc tgccagtgtt acaaccaatt aaccaattct 
  13201 gattagaaaa actcatcgag catcaaatga aactgcaatt tattcatatc 
  13251 aggattatca ataccatatt tttgaaaaag ccgtttctgt aatgaaggag 
  13301 aaaactcacc gaggcagttc cataggatgg caagatcctg gtatcggtct 
  13351 gcgattccga ctcgtccaac atcaatacaa cctattaatt tcccctcgtc 
  13401 aaaaataagg ttatcaagtg agaaatcacc atgagtgacg actgaatccg 
  13451 gtgagaatgg caaaagctta tgcatttctt tccagacttg ttcaacaggc 
  13501 cagccattac gctcgtcatc aaaatcactc gcatcaacca aaccgttatt 
  13551 cattcgtgat tgcgcctgag cgagacgaaa tacgcgatcg ctgttaaaag 
  13601 gacaattaca aacaggaatc gaatgcaacc ggcgcaggaa cactgccagc 
  13651 gcatcaacaa tattttcacc tgaatcagga tattcttcta atacctggaa 
  13701 tgctgttttc ccggggatcg cagtggtgag taaccatgca tcatcaggag 
  13751 tacggataaa atgcttgatg gtcggaagag gcataaattc cgtcagccag 
  13801 tttagtctga ccatctcatc tgtaacatca ttggcaacgc tacctttgcc 
  13851 atgtttcaga aacaactctg gcgcatcggg cttcccatac aatcgataga 
  13901 ttgtcgcacc tgattgcccg acattatcgc gagcccattt atacccatat 
  13951 aaatcagcat ccatgttgga atttaatcgc ggcctcgagc aagacgtttc 
  14001 ccgttgaata tggctcataa caccccttgt attactgttt atgtaagcag 
  14051 acagttttat tgttcatgat gatatatttt tatcttgtgc aatgtaacat 
  14101 cagagatttt gagacacaac gtggctttcc cccccccccc tgcaggtcga 
  14151 tagcagcacc accaattaaa tgattttcga aatcgaactt gacattggaa 
  14201 cgaacatcag aaatagcttt aagaacctta atggcttcgg ctgtgatttc 
  14251 ttgaccaacg tggtcacctg gcaaaacgac gatcttctta ggggcagaca 
  14301 ttagaatggt atatccttga aatatatata tatattgctg aaatgtaaaa 
  14351 ggtaagaaaa gttagaaagt aagacgattg ctaaccacct attggaaaaa 
  14401 acaataggtc cttaaataat attgtcaact tcaagtattg tgatgcaagc 
  14451 atttagtcat gaacgcttct ctattctata tgaaaagccg gttccggcgc 
  14501 tctcaccttt cctttttctc ccaatttttc agttgaaaaa ggtatatgcg 
  14551 tcaggcgacc tctgaaatta acaaaaaatt tccagtcatc gaatttgatt 
  14601 ctgtgcgata gcgcccctgt gtgttctcgt tatgttgagg aaaaaaataa 
  14651 tggttgctaa gagattcgaa ctcttgcatc ttacgatacc tgagtattcc 
  14701 cacagttaac tgcggtcaag atatttcttg aatcaggcgc cttagaccgc 
  14751 tcggccaaac aaccaattac ttgttgagaa atagagtata attatcctat 
  14801 aaatataacg tttttgaaca cacatgaaca aggaagtaca ggacaattga 
  14851 ttttgaagag aatgtggatt ttgatgtaat tgttgggatt ccatttttaa 
  14901 taaggcaata atattaggta tgtagatata ctagaagttc tcctcgacgc 
  14951 tctcccttat gcgactcctg cattaggaag cagcccagta gtaggttgag 
  15001 gccgttgagc accgccgccg caaggaatgg tgcatgcaag gagatggcgc 
  15051 ccaacagtcc cccggccacg gggcctgcca ccatacccac gccgaaacaa 
  15101 gcgctcatga gcccgaagtg gcgagcccga tcttccccat cggtgatgtc 
  15151 ggcgatatag gcgccagcaa ccgcacctgt ggcgccggtg atgccggcca 
  15201 cgatgcgtcc ggcgtagagg atctacaact ccacttattg ttaggtagaa 
  15251 ttgtccgtta gttgtttatt aattgcaata atggggcgtc cagttttggc 
  15301 aacagtgtcc tcttaccagg acacctatga gtttgcctca tggcaaacta 
  15351 gaggtgttga aagtatgcat ggttataatt agagcaattc attaccctct 
  15401 gaatcctgcc ggtatacccc attgttcgtt atctttattt ttggctaaaa 
  15451 ccgcattaag agcttcgttt accgtcatgc aatgcggtag gttatcgaag 
  15501 tttgatatcc cgccaatatc aggcgaacgc ttgttcttca ggtaagcata 
  15551 tttccgcgca gcgcctctac tttctgcttg aactcatgtt tttgagtgcg 
  15601 ttttttggat aaccgcagat tgtcagcctt tgcttttgcc ttagcgatcc 
  15651 atgaagtcaa ttttttgagg ctggttgttc cggcaccgcc ggaaactgat 
  15701 ctttttgttt ttttaacttg tgacttctta ttctttattg ccacgtcatc 
  15751 ctgacagggg gagggggtat cattttgaca tgggggtgtg gataaaaaat 
  15801 taaataaagc caatgtctta gcgagaacag ctttaacctt ggttgccgct 
  15851 gaagagatct ttaatttgct ttctatcagc gcatttttgg cttgttgtgc 
  15901 gaaggccaaa aaggatggtg taaaccggta caggttagcg cgacgttcac 
  15951 ggtgatcgcc gataacaatc tctacagaca gaattccttt gtttacagct 
  16001 tcacggaatg cacgaacgac ggttgattgg ctataaccag tttctgccgc 
  16051 gatcaggcgg tgaggcttgt gaatgaagta ttcactggtt gttgccgcga 
  16101 gatttgcaca ttgcgacagg atatgcccgg cgctacggga tagaccggag 
  16151 tgtgttacaa agcaggccaa ttcatagcca gaaaaagtaa aatcgctcat 
  16201 cgttatacag ctcaggaaag tgactttagc cagcattaca atgctggtgg 
  16251 ttcttactac gtctgttagc gttgccgcga caggtaccag cacaccagca 
  16301 tcaagcaatc gcttcatcag ccactgctga cctttgccgg ttatacgagt 
  16351 cgtgaaagaa atcctgcttc cattgcttgt atcgatcacg gtttctttaa 
  16401 gggtgaaata cccacgagat atgtattctt gtttggggac gttcctgcgt 
  16451 tcaccggttg cgatcagaat tccgttatca cgcaaccagg tgaagagata 
  16501 gttttggccc aggccgagca ctttggcata gttgccgatt agaaccccgc 
  16551 tggcggtagc aacgcgttca gcgaattcga ctttaggtgc atccataagc 
  16601 attttttgct ccagccgttg cttttgctct gccaggtcgg cagccaaacg 
  16651 gagagcttca gggagactct gcggaatagc aggttgtaat cttccggttc 
  16701 gatagtcgat aaatgtctgg tttagctttc agcccgaaac gcgggagaaa 
  16751 tccagcctgc gtactcccac agcgaagcaa tttcattggg gcaaaagttg 
  16801 ccgccggcaa gggcctttcg gacctgcagg cattgcaagc ttggcgtaaa 
  16851 tccatgggtc atagctggtt cccgtgtgtg aaaattgtta ccggttcaca 
  16901 attccacaca acatacgagc cggaagcata aagtgtaaag ccttgggttg 
  16951 cctaatgagt gagctaactc acattaattg cgttgcgctc actgcccgct 
  17001 ttccagtcgg gaaacctgtc gtgccaggta gtcgatatgg tgcactctca 
  17051 gtacaatctg ctctgatgcc gcatagttaa gccagtatac actgccgtat 
  17101 cgctacgtga ctgggtcatg ctgcgccccg acacccgcca acatcccgtg 
  17151 aacagcctga cgggcttgtc tgctcccggc atccgcttac agacaagctg 
  17201 tgaccgtctc cgggagctgc atgtgtcaga gttttcaccg tcatcaccga 
  17251 aacgcgcgag gcagctgcgg taaagctcat cagcgtggtc gtgaagcgat 
  17301 tcacagatgt ctgcctgttc atccgcgtcc agctcgttga gtttctccag 
  17351 aagcgttaat gtctggcttc tgataaagcg ggccatgtta agggcggttt 
  17401 tttcctgttt ggtcactgat gcctccgtgt aagggggatt tctgttcatg 
  17451 ggggtaatga taccgatgaa acgagagagg atgctcacga tacgggttac 
  17501 tgatgatgaa catgcccggt tactggaacg ttgtgagggt aaacaactgg 
  17551 cggtatggat gcggcgggac cagagaaaaa tcactcaggg tcaatgccag 
  17601 cgcttcgtta atacagatgt aggtgttcca cagggtagcc agcagcatcc 
  17651 tgcgatgcag atccggaaca taatggtgca gggcgctgac ttccgcgttt 
  17701 ccagacttta cgaaacacgg aaaccgaaga ccattcatgt tgttgctcag 
  17751 gtcgcagacg ttttgcagca gcagtcgctt cacgttcgct cgcgtatcgg 
  17801 tgattcattc tgctaaccag taaggcaacc ccgccagcct agccgggtcc 
  17851 tcaacgacag gagcacgatc atgcgcaccc gtggccagga cccaacgctg 
  17901 cccgagatgc gccgcgtgcg gctgctggag atggcggacg cgatggatat 
  17951 gttctgccaa gggttggttt gcgcattcac agttctccgc aagaattgat 
  18001 tggctccaat tcttggagtg gtgaatccgt tagcgaggtg ccgccggctt 
  18051 ccattcaggt cgaggtggcc cggctccatg caccgcgacg caaacgcggg 
  18101 gaggcagaca aggtataggg cggcgcctac aatccatgcc aacccgttcc 
  18151 atgtgctcgc cgaggcggca taaatcgccg tgacgatcag cggtccaatg 
  18201 atcgaagtta ggctggtaag agccgcgagc gatccttgaa gctgtccctg 
  18251 atggtcgtca tctacctgcc tggacagcat ggcctgcaac gcgggcatcc 
  18301 cgatgccgcc ggaagcgaga agaatcataa tggggaaggc catccagcct 
  18351 cgcgtcgcga acgccagcaa gacgtagccc agcgcgtcgg ccgccatgcc 
  18401 ggcgataatg gcctgcttct cgccgaaacg tttggtggcg ggaccagtga 
  18451 cgaaggcttg agcgagggcg tgcaagattc cgaataccgc aagcgacagg 
  18501 ccgatcatcg tcgcgctcca gcgaaagcgg tcctcgccga aaatgaccca 
  18551 gagcgctgcc ggcacctgtc ctacgagttg catgataaag aagacagtca 
  18601 taagtgcggc gacgatagtc atgccccgcg cccaccggaa ggagctgact 
  18651 gggttgaagg ctctcaaggg catcggtcga gcttgacatt gtaggactat 
  18701 attgctctaa taaatttgcg gccgctaata cgactcacta tagggagagg 
  18751 atcg

//