Vector pPAC4

Name: pPAC4
General: phagemid ds-DNA 19500 BP
Function: cloning of genomic DNA
Promotor: SP6, T7
Resistance: kan, amp
Ori: pUC, P1 replicon, oriP EBV
Host: E.coli
Supplier: please contact Gery Vessere ([email protected]) at BACPAC Resources, Children's Hospital Oakland Research Institute
AccNo: -
Miscellaneous: -
Related to: pCYPAC series
Link: www.ncbi.nlm.nih.gov ..
pPAC4
    1 gatccgggtt taaacccagt actctagatc ctctagagtc gacctgcagg catgcaagct 
    61 tggcgtaatc atggtcatag ctgtttcctg tgtgaaattg ttatccgctc acaattccac 
   121 acaacatacg agccggaagc ataaagtgta aagcctgggg tgcctaatga gtgagctaac 
   181 tcacattaat tgcgttgcgc tcactgcccg ctttccagtc gggaaacctg tcgtgccagc 
   241 tgcattaatg aatcggccaa cgcgcgggga gaggcggttt gcgtattggg cgctcttccg 
   301 cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc 
   361 actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt 
   421 gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc 
   481 ataggctccg cccccctgac gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa 
   541 acccgacagg actataaaga taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc 
   601 ctgttccgac cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg 
   661 cgctttctca atgctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc 
   721 tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc 
   781 gtcttgagtc caacccggta agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca 
   841 ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact 
   901 acggctacac tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg 
   961 gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt 
   1021 ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct 
   1081 tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga 
   1141 gattatcaaa aaggatcttc acctagatcc ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa 
   1201 tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg acagttacca atgcttaatc agtgaggcac 
   1261 ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga 
   1321 taactacgat acgggagggc ttaccatctg gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc 
   1381 cacgctcacc ggctccagat ttatcagcaa taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca 
   1441 gaagtggtcc tgcaacttta tccgcctcca tccagtctat taattgttgc cgggaagcta 
   1501 gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc gcaacgttgt tgccattgct acaggcatcg 
   1561 tggtgtcacg ctcgtcgttt ggtatggctt cattcagctc cggttcccaa cgatcaaggc 
   1621 gagttacatg atcccccatg ttgtgcaaaa aagcggttag ctccttcggt cctccgatcg 
   1681 ttgtcagaag taagttggcc gcagtgttat cactcatggt tatggcagca ctgcataatt 
   1741 ctcttactgt catgccatcc gtaagatgct tttctgtgac tggtgagtac tcaaccaagt 
   1801 cattctgaga atagtgtatg cggcgaccga gttgctcttg cccggcgtca atacgggata 
   1861 ataccgcgcc acatagcaga actttaaaag tgctcatcat tggaaaacgt tcttcggggc 
   1921 gaaaactctc aaggatctta ccgctgttga gatccagttc gatgtaaccc actcgtgcac 
   1981 ccaactgatc ttcagcatct tttactttca ccagcgtttc tgggtgagca aaaacaggaa 
   2041 ggcaaaatgc cgcaaaaaag ggaataaggg cgacacggaa atgttgaata ctcatactct 
   2101 tcctttttca atattattga agcatttatc agggttattg tctcatgagc ggatacatat 
   2161 ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag gggttccgcg cacatttccc cgaaaagtgc 
   2221 cacctgacgt ctaagaaacc attattatca tgacattaac ctataaaaat aggcgtatca 
   2281 cgaggccctt tcgtctcgcg cgtttcggtg atgacggtga aaacctctga cacatgcagc 
   2341 tcccggagac ggtcacagct tgtctgtaag cggatgccgg gagcagacaa gcccgtcagg 
   2401 gcgcgtcagc gggtgttggc gggtgtcggg gctggcttaa ctatgcggca tcagagcaga 
   2461 ttgtactgag agtgcaccat atgcggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat 
   2521 accgcatcag gcgccattcg ccattcaggc tgcgcaactg ttgggaaggg cgatcggtgc 
   2581 gggcctcttc gctattacgc cagctggcga aagggggatg tgctgcaagg cgattaagtt 
   2641 gggtaacgcc agggttttcc cagtcacgac gttgtaaaac gacggccagt gaattcgagc 
   2701 tcggtacccg gggatctaga gtactgggtt taaacccgga tccttctata gtgtcaccta 
   2761 aatgtcgacg gccaggcggc cgccaggcct acccactagt caattcggga ggatcgaaac 
   2821 ggcagatcgc aaaaacagta catacagaag gagacatgaa catgaacatc aaaaaaattg 
   2881 taaaacaagc cacagttctg acttttacga ctgcacttct ggcaggagga gcgactcaag 
   2941 ccttcgcgaa agaaaataac caaaaagcat acaaagaaac gtacggcgtc tctcatatta 
   3001 cacgccatga tatgctgcag atccctaaac agcagcaaaa cgaaaaatac caagtgcctc 
   3061 aattcgatca atcaacgatt aaaaatattg agtctgcaaa aggacttgat gtgtgggaca 
   3121 gctggccgct gcaaaacgct gacggaacag tagctgaata caacggctat cacgttgtgt 
   3181 ttgctcttgc gggaagcccg aaagacgctg atgacacatc aatctacatg ttttatcaaa 
   3241 aggtcggcga caactcaatc gacagctgga aaaacgcggg ccgtgtcttt aaagacagcg 
   3301 ataagttcga cgccaacgat ccgatcctga aagatcagac gcaagaatgg tccggttctg 
   3361 caacctttac atctgacgga aaaatccgtt tattctacac tgactattcc ggtaaacatt 
   3421 acggcaaaca aagcctgaca acagcgcagg taaatgtgtc aaaatctgat gacacactca 
   3481 aaatcaacgg agtggaagat cacaaaacga tttttgacgg agacggaaaa acatatcaga 
   3541 acgttcagca gtttatcgat gaaggcaatt atacatccgg cgacaaccat acgctgagag 
   3601 accctcacta cgttgaagac aaaggccata aataccttgt attcgaagcc aacacgggaa 
   3661 cagaaaacgg ataccaaggc gaagaatctt tatttaacaa agcgtactac ggcggcggca 
   3721 cgaacttctt ccgtaaagaa agccagaagc ttcagcagag cgctaaaaaa cgcgatgctg 
   3781 agttagcgaa cggcgccctc ggtatcatag agttaaataa tgattacaca ttgaaaaaag 
   3841 taatgaagcc gctgatcact tcaaacacgg taactgatga aatcgagcgc gcgaatgttt 
   3901 tcaaaatgaa cggcaaatgg tacttgttca ctgattcacg cggttcaaaa atgacgatcg 
   3961 atggtattaa ctcaaacgat atttacatgc ttggttatgt atcacactct ttaaccggcc 
   4021 cttacaagcc gctgaacaaa acagggcttg tgctgcaaat gggtcttgat ccaaacgatg 
   4081 tgacattcac ttactctcac ttcgcagtgc cgcaagccaa aggcaacaat gtggttatca 
   4141 caagctacat gacaaacaga ggcttcttcg aggataaaaa ggcaacattt gcgccaagct 
   4201 tcttaatgaa catcaaaggc aataaaacat ccgttgtcaa aaacagcatc ctggagcaag 
   4261 gacagctgac agtcaactaa taacagcaaa aagaaaatgc cgatacttca ttggcatttt 
   4321 cttttatttc tcaacaagat ggtgaattga ctagtgggta gatccacagg acgggtgtgg 
   4381 tcgccatgat cgcgtagtcg atagtggctc caagtagcga agcgagcagg actgggcggc 
   4441 ggccaaagcg gtcggacagt gctccgagaa cgggtgcgca tagaaattgc atcaacgcat 
   4501 atagcgctag ctgtggaatg tgtgtcagtt agggtgtgga aagtccccag gctccccagc 
   4561 aggcagaagt atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accaggtgtg gaaagtcccc 
   4621 aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag caaccatagt 
   4681 cccgccccta actccgccca tcccgcccct aactccgccc agttccgccc attctccgcc 
   4741 ccatggctga ctaatttttt ttatttatgc agaggccgag gccgcctcgg cctctgagct 
   4801 attccagaag tagtgaggag gcttttttgg aggcctaggc ttttgcaaaa agcttggatt 
   4861 catttttgca gaaatcggag gaagaagaat atatgaaaac atttaacatt tctcaacaag 
   4921 atctagaatt agtagaagta gcgacagaga agattacaat gctttatgag gataataaac 
   4981 atcatgtggg agcggcaatt cgtacgaaaa caggagaaat catttcggca gtacatattg 
   5041 aagcgtatat aggacgagta actgtttgtg cagaagccat tgcgattggt agtgcagttt 
   5101 cgaatggaca aaaggatttt gacacgattg tagctgttag acacccttat tctgacgaag 
   5161 tagatagaag tattcgagtg gtaagtcctt gtggtatgtg tagggagttg atttcagact 
   5221 atgcaccaga ttgttttgtg ttaatagaaa tgaatggcaa gttagtcaaa actacgattg 
   5281 aagaactcat tccactcaaa tatacccgaa attaaaagtt ttaccatacc aagcttggct 
   5341 gctgcctgag gctggacgac ctcgcggagt tctaccggca gtgcaaatcc gtcggcatcc 
   5401 aggaaaccag cagcggctat ccgcgcatcc atgcccccga actgcaggag tggggaggca 
   5461 cgatggccgc tttggtccgg atctttgtga aggaacctta cttctgtggt gtgacataat 
   5521 tggacaaact acctacagag atttaaagct ctaaggtaaa tataaaattt ttaagtgtat 
   5581 aatgtgttaa actactgatt ctaattgttt gtgtatttta gattccaacc tatggaactg 
   5641 atgaatggga gcagtggtgg aatgccttta atgaggaaaa cctgttttgc tcagaagaaa 
   5701 tgccatctag tgatgatgag gctactgctg actctcaaca ttctactcct ccaaaaaaga 
   5761 agagaaaggt agaagacccc aaggactttc cttcagaatt gctaagtttt ttgagtcatg 
   5821 ctgtgtttag taatagaact cttgcttgct ttgctattta caccacaaag gaaaaagctg 
   5881 cactgctata caagaaaatt atggaaaaat attctgtaac ctttataagt aggcataaca 
   5941 gttataatca taacatactg ttttttctta ctccacacag gcatagagtg tctgctatta 
   6001 ataactatgc tcaaaaattg tgtaccttta gctttttaat ttgtaaaggg gttaataagg 
   6061 aatatttgat gtatagtgcc ttgactagag atcataatca gccataccac atttgtagag 
   6121 gttttacttg ctttaaaaaa cctcccacac ctccccctga acctgaaaca taaaatgaat 
   6181 gcaattgttg ttgttaactt gtttattgca gcttataatg gttacaaata aagcaatagc 
   6241 atcacaaatt tcacaaataa agcatttttt tcactgcatt ctagttgtgg tttgtccaaa 
   6301 ctcatcaatg tatcttatca tgtctgaatt cgagctcggt acgtacccgg ggatctggac 
   6361 ttccattgtt cattccacgg acaaaaacag agaaaggaaa cgacagaggc caaaaagcct 
   6421 cgctttcagc acctgtcgtt tcctttcttt tcagagggta ttttaaataa aaacattaag 
   6481 ttatgacgaa gaagaacgga aacgccttaa accggaaaat tttcataaat agcgaaaacc 
   6541 cgcgaggtcg ccgccccgta acctgtcgga tcaccggaaa ggacccgtaa agtgataatg 
   6601 attatcatct acatatcaca acgtgcgtgg aggccatcaa accacgtcaa ataatcaatt 
   6661 atgacgcagg tatcgtatta attgatctgc atcaacttaa cgtaaaaaca acttcagaca 
   6721 atacaaatca gcgacactga atacggggca acctcatgtc agatctctct agagacattg 
   6781 attattgact agttattaat agtaatcaat tacggggtca ttagttcata gcccatatat 
   6841 ggagttccgc gttacataac ttacggtaaa tggcccgcct ggctgaccgc ccaacgaccc 
   6901 ccgcccattg acgtcaataa tgacgtatgt tcccatagta acgccaatag ggactttcca 
   6961 ttgacgtcaa tgggtggagt atttacggta aactgcccac ttggcagtac atcaagtgta 
   7021 tcatatgcca agtacgcccc ctattgacgt caatgacggt aaatggcccg cctggcatta 
   7081 tgcccagtac atgaccttat gggactttcc tacttggcag tacatctacg tattagtcat 
   7141 cgctattacc atggtgatgc ggttttggca gtacatcaat gggcgtggat agcggtttga 
   7201 ctcacgggga tttccaagtc tccaccccat tgacgtcaat gggagtttgt tttggcacca 
   7261 aaatcaacgg gactttccaa aatgtcgtaa caactccgcc ccattgacgc aaatgggcgg 
   7321 taggcgtgta cggtgggagg tctatataag cagagctcgt ttagtgaacc gtcagatcgc 
   7381 ctggagacgc catccacgct gttttgacct ccatagaaga caccgactct agaggatctg 
   7441 gaggccacca tggtgtcgat aacttcgtat agcatacatt atacgaagtt gcatgcaagc 
   7501 ttaggtcacc ctaaacgtcg ttaaggccgt ttctgacaga gtaaaattct tgagggaact 
   7561 ttcaccatta tgggaaatgg ttcaagaagg tattgactta aactccatca aatggtcagg 
   7621 tcattgagtg tttttaattt gttgtatttt ttttttttag agaaaatcct ccaatatata 
   7681 aattaggaat catagtttca tgattttctg ttacacctaa ctttttgtgt ggtgccctcc 
   7741 tccttgtcaa tattaatgtt aaagtgcaat tctttttcct tatcacgttg agccattagt 
   7801 atcaatttgc ttacctgtat tcctttacat cctccttttt ctccttcttg ataaatgtat 
   7861 gtagattgcg tatatagttt cgtctaccct atgaacatat tccattttgt aatttcgtgt 
   7921 cgtttctatt atgaatttca tttataaagt ttatgtacaa atatcataaa aaaagagaat 
   7981 ctttttaagc aaggattttc ttaacttctt cggcgacagc atcaccgact tcggtggtac 
   8041 tgttggaacc acctaaatca ccagttctga tacctgcatc caaaaccttt ttaactgcat 
   8101 cttcaatggc cttaccttct tcaggcaagt tcaatgacaa tttcaacatc attgcagcag 
   8161 acaagatagt ggcgataggg ttgaccttat tctttggcaa atctggagca gaaccgtggc 
   8221 atggttcgta caaaccaaat gcggtgttct tgtctggcaa agaggccaag gacgcagatg 
   8281 gcaacaaacc caaggaacct gggataacgg aggcttcatc ggagatgata tcaccaaaca 
   8341 tgttgctggt gattataata ccatttaggt gggttgggtt cttaactagg atcatggcgg 
   8401 cagaatcaat caattgatgt tgaaccttca atgtagggaa ttcgttcttg atggtttcct 
   8461 ccacagtttt tctccataat cttgaagagg ccaaaacatt agctttatcc aaggaccaaa 
   8521 taggcaatgg tggctcatgt tgtagggcca tgaaagcggc cattcttgtg attctttgca 
   8581 cttctggaac ggtgtattgt tcactatccc aagcgacacc atcaccatcg tcttcctttc 
   8641 tcttaccaaa gtaaatacct cccactaatt ctctgacaac aacgaagtca gtacctttag 
   8701 caaattgtgg cttgattgga gataagtcta aaagagagtc ggatgcaaag ttacatggtc 
   8761 ttaagttggc gtacaattga agttctttac ggatttttag taaaccttgt tcaggtctaa 
   8821 cactaccggt accgcgcttg cggaagcatc agcaaataag gccagcacag ccagcgcagt 
   8881 tgccgctttg gttcctgatt ctgttcttga tgaattaaac aaagcggcac agtaacaaag 
   8941 gacttcattg ataatttttc ttcaggagga agacatgtca ttcttttcta cgttaaaaac 
   9001 agctttgtct ttgaaggaga aacttgctgc tactggtgtt cttgttctga tttgcgcact 
   9061 tgttggtgct gggtttgcat gggaacgtca tcagctaaag caagccatag agaaaattgg 
   9121 cagtcttgat caggctgtta aggaacgtga taagtcaata atggatctta accagaccat 
   9181 tgagacgatg aacaaagcag agcaacattt tcacagccag gaagtgaaaa atgaatcaga 
   9241 acaagccaag tatgctgaca ggcaaatgga acgaaaagct gaagttcaga aacaactggt 
   9301 tgcggcgggt aatgttcgcc agcgtattcc tgctgacact cagcggttgc tccgggagtc 
   9361 gatcagcgaa tttaacgccg acgccgacaa aggttaacca ccctgccccc aaaagtgcat 
   9421 ttatgtgtag gatgccagag tttagcagtg aatattttga tgatctgcca gcgtatatcc 
   9481 tcgatacaga aacgatgctg atggggatta acaggaagaa tcgcaacgtt aatgattaca 
   9541 accgagctat tagcggtaac taaaagggat ttttatgtct gataaagtaa cagtaaagca 
   9601 aactatcaac aaagcgactt caatctacaa aattgagcaa atcactgttg gcaagccagg 
   9661 atctgaacaa taccgtcgtg ctttcgagct tgccgatcag cttggtttaa aacacccgga 
   9721 ttgcattgag catgtatttc cgacctatgc tgatgagcaa tgtactcatg ttcttaccga 
   9781 agaggatttt ttcagcactg aagaacgaga aggcgttgat cgctgcattg gtgtgatttg 
   9841 ttcttcggta agtgatgagt tattccctaa tgtgcctgaa tatggtggta ttggatacca 
   9901 attcctgtac gagggcgatg agcttaaatg ctatgaacat ggtcttctca tcgaaagcgt 
   9961 agaataatac gactcccttc caaccggcta cgttggccgg tttttcactt atccacatta 
  10021 tccactggat agatccaata atcaggtcca tacagatccc aattagatcc atatagatcc 
  10081 ctgatcgttg caggccgcgc cacgtctggc ttagaagtgt atcgcgatgt gtgctggagg 
  10141 gaaaacgatg tgtgctggag ggataaaaat gtgtgctgac gggttgctaa tgtgtgctgg 
  10201 cgggatatag gatgtgtgtt gacgggaaag cttgggtagt tatcaccact tataaaaact 
  10261 atccacacaa ttcggaaaaa gtaatatgaa tcaatcattt atctccgata ttctttacgc 
  10321 agacattgaa agtaaggcaa aagaactaac agttaattca aacaacactg tgcagcctgt 
  10381 agcgttgatg cgcttggggg tattcgtgcc gaagccatca aagagcaaag gagaaagtaa 
  10441 agagattgat gccaccaaag cgttttccca gctggagata gctaaagccg agggttacga 
  10501 tgatattaaa atcaccggtc ctcgactcga tatggatact gatttcaaaa cgtggatcgg 
  10561 tgtcatctac gcgttcagca aatacggctt gtcctcaaac accatccagt tatcgtttca 
  10621 ggaattcgct aaagcctgtg gtttcccctc aaaacgtctg gatgcgaaac tgcgtttaac 
  10681 cattcatgaa tcacttggac gcttgcgtaa caagggtatc gcttttaagc gcggaaaaga 
  10741 tgctaaaggc ggctatcaga ctggtctgct gaaggtcggg cgttttgatg ctgaccttga 
  10801 tctgatagag ctggagggct gattcgaagt tgtgggagct gttccagctt gattatcgcg 
  10861 ttctgttgca acaccacgcc ttgcgtgccc ttccgaagaa agaagctgca caagccattt 
  10921 acactttcat cgaaagcctt ccgcagaacc cgttgccgct atcgttcgcg cgaatccgtg 
  10981 agcgcctggc tttgcagtca gctgttggcg agcaaaaccg tatcattaag aaagcgatag 
  11041 aacagcttaa aacaatcggc tatctcgact gttctattga gaagaaaggc cgggaaagtt 
  11101 ttgtaatcgt ccattctcgc aatccaaagc tgaaactccc cgaataagtg tgtgctggag 
  11161 ggaaaccgca ttaaaaagat gtgtgctgcc gggaaggctt gtccaatttc ctgtttttga 
  11221 atgtgcgctg gagggggacg cccctcagtt tgcccagact ttccctccag cacacatctg 
  11281 tccatccgct tttccctcca gtgcacatgt aattctctgc ctttccctcc agcacacata 
  11341 tttgatacca gcgatccctc cacagcacat aattcaatgc gacttccctc tatcgcacat 
  11401 cttagacttt tattctccct ccagcacaca tcgaagctgc cgggcaagcc gttctcacca 
  11461 gttgatagag agtgaagctt ggctgcccat tgaagcagga aatcaccaaa atgattcagg 
  11521 ctacaacctg aacgtagaag aaatccgcgt cctttatgcg tggaggatgc caaagcatgt 
  11581 tgtgacacac ttggcaaagg agtaagcatg cagagaatgc tatgtacaag catctacgca 
  11641 tacattatta ttttatgcag catttttaat taaattcaaa aatacagcat aaaggatgac 
  11701 tttcgatgag tgattccagc cagcttcaca aggttgctca aagagcaaac agaatgctca 
  11761 atgttctgac tgaacaagta cagttgcaaa aggatgagct acacgcgaac gagttttacc 
  11821 aggtctatgc gaaagcggca ctggcaaaat tgcctctact gactcgagcg aacgttgact 
  11881 atgccgtaag tgaaatggaa gaaaagggtt atgttttcga taaacgccct gctggctctt 
  11941 caatgaaata tgcgatgtca attcagaaca tcattgacat atatgaacat cgcggagtgc 
  12001 caaaataccg ggatcgctac agcgaacgta tgtgattttc atctccaatc ttaaaggcgg 
  12061 tgtgtcaaaa actgtatcga cggtttctct ggcgcatgca atgcgtgctc accctcatct 
  12121 tcttatggag gatttaagga ttctggttat tgaccttgat ccgcaatctt cagcaacgat 
  12181 gtttttaagc cataaacact ctattggtat cgtaaacgca acatctgcac aggctatgtt 
  12241 gcagaatgta agccgtgaag agctgttaga ggagtttatt gttccttctg ttgtacctgg 
  12301 ggttgacgtt atgcctgcgt cgattgacga tgcctttatt gcatccgatt ggagagagct 
  12361 gtgcaatgag catctaccgg gtcagaacat ccatgctgtc ctgaaagaaa atgtgattga 
  12421 taagctgaag agcgattatg actttatcct cgttgatagt ggtcctcacc ttgacgcctt 
  12481 cctgaaaaat gctttggcct cggccaatat actgtttaca cctctgccgc cagcaactgt 
  12541 cgatttccac tcatcgctta aatacgttgc ccgccttcct gagttggtga actcatttcg 
  12601 gatgaaggct gcgagtgcca gcttgcgact aacattggtt ttatgtccaa gttgagtaac 
  12661 aaggcagacc ataagtattg ccatagcctg gctaaagaag tgttcggtgg ggatatgctt 
  12721 gatgtcttcc tccctcgcct tgacggtttt gaaacgctgc ggcgagtctt ttgacactgt 
  12781 tatttcagct aacccggcaa cgtatgttgg tagtgctgat gcattgaaga acgcgcgaat 
  12841 tgccgcggaa gattttgcta aagcagtttt tgaccgtatt gaatttatca gatctaactg 
  12901 aggagtaaga aacccccatg tcaaagaaaa acagaccaac aattgggcga acccttaatc 
  12961 cttcaatatt aagcggattt gatagttctt cagcctctgg cgatcgagtc gagcaggtat 
  13021 tcaagttatc aactggtcgc caggccacat ttattgaaga ggtaatacct ccgaaccagg 
  13081 tagaaagcga tacctttgtt gatcagcata acaacgggcg tgaccaggca tctcttacgc 
  13141 caaaatcatt aaaaagtatc cgaagcacta ttaagcatca gcaattttac cctgcaatag 
  13201 gtgttagacg ggctacaggg aaaattgaaa ttttggatgg ttcccggcgt cgagcttctg 
  13261 ccatcttaga gaacgtaggg ttgcgggttt tagtcacgga ccaggagatc agcgttcagg 
  13321 aagcgcaaaa tttagcgaaa gacgttcaga cagcattgca gcacagcatt cgagaaatag 
  13381 gtctgcgttt gatgcgaatg aaaaatgatg ggatgagtca gaaggatatt gcagccaaag 
  13441 aagggctgtc tcaggcgaag gtcacgcgtg ctctccaggc agcgagtgct ccggaagaat 
  13501 tagtcgccct tttccctgtg cagtcggaat taaccttttc ggactacaaa acgctttgtg 
  13561 ctgttggcga cgaaatgggg tacaagaatt tagagtttga tcagcttatt caaaacatat 
  13621 ccccggaaat aaacgacatc ttatccattg aagaaatggc cgaagatgaa gttaaaaata 
  13681 aaatcctgcg cttgataaca aaggaagcct cactactcac ggataaaggt tctaaagata 
  13741 agtccgtagt tactgaatta tggaaatttg aggacaagga tcgctttgca aggaagcgcg 
  13801 tgaaaggccg tgcattttct tatgagttta atcgactctc aaaagagtta caggaagaac 
  13861 tcgacaggat gattgggcat atccttagaa agagcctcga taaaaagccg aagccttaaa 
  13921 ctttcgccat tcaaatttca ctattaactg actgttttta aagtaaatta ctctaaaatt 
  13981 tcaaggtgaa atcgccacga tttcaccttg gattttacct tcctcccctc ctcccgaaaa 
  14041 aaataaaaaa attgcttgtc acgagaaagt caacaagtga ctttcaataa aatctcttcc 
  14101 gaaaagggat tcacacaagt gccttgtgtt taaggaagag taaattgagt aacttacgcg 
  14161 aataccagaa tcgtattgca gatatcgcaa aacgctctaa agctgtgctt ggctgggcaa 
  14221 gcactgcgca gttcggtact gataaccaat tcattaaaga tgatgccgcg cgtgccgcat 
  14281 ctatccttga agctgcacgt aaagacccgg tttttgcggg tatctctgat aatgccaccg 
  14341 ctcaaatcgc tacagcgtgg gcaagtgcac tggctgacta cgccgcagca cataaatcta 
  14401 tgccgcgtcc ggaaattctg gcctcctgcc accagacgct ggaaaactgc ctgatagagt 
  14461 ccacccgcaa tagcatggat gccactaata aagcgatgct ggaatctgtc gcagcagaga 
  14521 tgatgagcgt ttctgacggt gttatgcgtc tgcctttatt cctcgcgatg atcctgcctg 
  14581 ttcagttggg ggcagctacc gctgatgcgt gtaccttcat tccggttacg cgtgaccagt 
  14641 ccgacatcta tgaagtcttt aacgtggcag gttcatcttt tggttcttat gctgctggtg 
  14701 atgttctgga catgcaatcc gtcggtgtgt acagccagtt acgtcgccgc tatgtgctgg 
  14761 tggcaagctc cgatggcacc agcaaaaccg caaccttcaa gatggaagac ttcgaaggcc 
  14821 agaatgtacc aatccgaaaa ggtcgcacta acatctacgt taaccgtatt aagtctgttg 
  14881 ttgataacgg ttccggcagc ctacttcact cgtttactaa tgctgctggt gagcaaatca 
  14941 ctgttacctg ctctctgaac tacaacattg gtcagattgc cctgtcgttc tccaaagcgc 
  15001 cggataaagg cactgagatc gcaattgaga cggaaatcaa tattgaagcc gctcctgagc 
  15061 tgatcccgct gatcaaccac gaaatgaaga aatacaccct gttcccaagt cagttcgtta 
  15121 tcgcggctga gcacacggta caggcggcgt atgaagcaca gcgtgaattt ggtctggacc 
  15181 tgggttccct acagttccgc accctgaagg aatacctgtc tcatgaacag gatatgctgc 
  15241 gtcttcgcat catgatctgg cgcactcttg cgaccgacac ctttgacatc gctctgccgg 
  15301 ttaaccagtc ctttgatgta tgggcaacca tcattcgtgg caaattccag actgtatatc 
  15361 gcgacattat tgagcgcgtt aaatcttctg gtgcgatggg gatgtttgct ggtgctgatg 
  15421 cagcatcttt cttcaaacag ttgccgaagg atttcttcca gccagccgaa gactatatcc 
  15481 agactccgta tgttcactac atcggtaccc catttaggac cacccacagc acctaacaaa 
  15541 acggcatcag ccttcttgga ggcttccagc gcctcatctg gaagtggaac acctgtagca 
  15601 tcgacctgca gggggggggg ggcgctgagg tctgcctcgt gaagaaggtg ttgctgactc 
  15661 ataccaggcc tgaatcgccc catcatccag ccagaaagtg agggagccac ggttgatgag 
  15721 agctttgttg taggtggacc agttggtgat tttgaacttt tgctttgcca cggaacggtc 
  15781 tgcgttgtcg ggaagatgcg tgatctgatc cttcaactca gcaaaagttc gatttattca 
  15841 acaaagccgc cgtcccgtca agtcagcgta atgctctgcc agtgttacaa ccaattaacc 
  15901 aattctgatt agaaaaactc atcgagcatc aaatgaaact gcaatttatt catatcagga 
  15961 ttatcaatac catatttttg aaaaagccgt ttctgtaatg aaggagaaaa ctcaccgagg 
  16021 cagttccata ggatggcaag atcctggtat cggtctgcga ttccgactcg tccaacatca 
  16081 atacaaccta ttaatttccc ctcgtcaaaa ataaggttat caagtgagaa atcaccatga 
  16141 gtgacgactg aatccggtga gaatggcaaa agcttatgca tttctttcca gacttgttca 
  16201 acaggccagc cattacgctc gtcatcaaaa tcactcgcat caaccaaacc gttattcatt 
  16261 cgtgattgcg cctgagcgag acgaaatacg cgatcgctgt taaaaggaca attacaaaca 
  16321 ggaatcgaat gcaaccggcg caggaacact gccagcgcat caacaatatt ttcacctgaa 
  16381 tcaggatatt cttctaatac ctggaatgct gttttcccgg ggatcgcagt ggtgagtaac 
  16441 catgcatcat caggagtacg gataaaatgc ttgatggtcg gaagaggcat aaattccgtc 
  16501 agccagttta gtctgaccat ctcatctgta acatcattgg caacgctacc tttgccatgt 
  16561 ttcagaaaca actctggcgc atcgggcttc ccatacaatc gatagattgt cgcacctgat 
  16621 tgcccgacat tatcgcgagc ccatttatac ccatataaat cagcatccat gttggaattt 
  16681 aatcgcggcc tcgagcaaga cgtttcccgt tgaatatggc tcataacacc ccttgtatta 
  16741 ctgtttatgt aagcagacag ttttattgtt catgatgata tatttttatc ttgtgcaatg 
  16801 taacatcaga gattttgaga cacaacgtgg ctttcccccc cccccctgca ggtcgatagc 
  16861 agcaccacca attaaatgat tttcgaaatc gaacttgaca ttggaacgaa catcagaaat 
  16921 agctttaaga accttaatgg cttcggctgt gatttcttga ccaacgtggt cacttggcgc 
  16981 gccggatctg tgtaatccct tcagttggtt ggtacaactt gccaactggg ccctgttcca 
  17041 catgtgacac ggggggggac caaacacaaa ggggttctct gactgtagtt gacatcctta 
  17101 taaatggatg tgcacatttg ccaacactga gtggctttca tcctggagca gactttgcag 
  17161 tctgtggact gcaacacaac attgccttta tgtgtaactc ttggctgaag ctcttacacc 
  17221 aatgctgggg gacatgtacc tcccaggggc ccaggaagac tacgggaggc tacaccaacg 
  17281 tcaatcagag gggcctgtgt agctaccgat aagcggaccc tcaagagggc attagcaata 
  17341 gtgtttataa ggcccccttg ttaaccctaa acgggtagca tatgcttccc gggtagtagt 
  17401 atatactatc cagactaacc ctaattcaat agcatatgtt acccaacggg aagcatatgc 
  17461 tatcgaatta gggttagtaa aagggtccta aggaacagcg atatctccca ccccatgagc 
  17521 tgtcacggtt ttatttacat ggggtcagga ttccacgagg gtagtgaacc attttagtca 
  17581 caagggcagt ggctgaagat caaggagcgg gcagtgaact ctcctgaatc ttcgcctgct 
  17641 tcttcattct ccttcgttta gctaatagaa taactgctga gttgtgaaca gtaaggtgta 
  17701 tgtgaggtgc tcgaaaacaa ggtttcaggt gacgccccca gaataaaatt tggacggggg 
  17761 gttcagtggt ggcattgtgc tatgacacca atataaccct cacaaacccc ttgggcaata 
  17821 aatactagtg taggaatgaa acattctgaa tatctttaac aatagaaatc catggggtgg 
  17881 ggacaagccg taaagactgg atgtccatct cacacgaatt tatggctatg ggcaacacat 
  17941 aatcctagtg caatatgata ctggggttat taagatgtgt cccaggcagg gaccaagaca 
  18001 ggtgaaccat gttgttacac tctatttgta acaaggggaa agagagtgga cgccgacagc 
  18061 agcggactcc actggttgtc tctaacaccc ccgaaaatta aacggggctc cacgccaatg 
  18121 gggcccataa acaaagacaa gtggccactc ttttttttga aattgtggag tgggggcacg 
  18181 cgtcagcccc cacacgccgc cctgcggttt tggactgtaa aataagggtg taataacttg 
  18241 gctgattgta accccgctaa ccactgcggt caaaccactt gcccacaaaa ccactaatgg 
  18301 caccccgggg aatacctgca taagtaggtg ggcgggccaa gataggggcg cgattgctgc 
  18361 gatctggagg acaaattaca cacacttgcg cctgagcgcc aagcacaggg ttgttggtcc 
  18421 tcatattcac gaggtcgctg agagcacggt gggctaatgt tgccatgggt agcatatact 
  18481 acccaaatat ctggatagca tatgctatcc taatctatat ctgggtagca taggctatcc 
  18541 taatctatat ctgggtagca tatgctatcc taatctatat ctgggtagta tatgctatcc 
  18601 taatttatat ctgggtagca taggctatcc taatctatat ctgggtagca tatgctatcc 
  18661 taatctatat ctgggtagta tatgctatcc taatctgtat ccgggtagca tatgctatcc 
  18721 taatagagat tagggtagta tatgctatcc taatttatat ctgggtagca tatactaccc 
  18781 aaatatctgg atagcatatg ctatcctaat ctatatctgg gtagcatatg ctatcctaat 
  18841 ctatatctgg gtagcatagg ctatcctaat ctatatctgg gtagcatatg ctatcctaat 
  18901 ctatatctgg gtagtatatg ctatcctaat ttatatctgg gtagcatagg ctatcctaat 
  18961 ctatatctgg gtagcatatg ctatcctaat ctatatctgg gtagtatatg ctatcctaat 
  19021 ctgtatccgg gtagcatatg ctatcctcat gcatatacag tcagcatatg atacccagta 
  19081 gtagagtggg agtgctatcc tttgcatatg ccgccacctc ccaagggggc gtgaattttc 
  19141 gctgcttgtc cttttcctgc atgccgttta atgcagatcc ttaattaagt ctactagata 
  19201 acttcgtata atgtatacta tacgaagtta ttatctatgt cgggtgcgga gaaagaggta 
  19261 atgaaatgtg ccccgcttac gcagggcatc catttattac tcaaccgtaa ccgattttgc 
  19321 caggttacgc ggctgcaggc atgcaagctt tggcgcgcca atagtcatgc cccgcgccca 
  19381 ccggaaggag ctgactgggt tgaaggctct caagggcatc ggtcgagctt gacattgtag 
  19441 gactatattg ctctaataaa tttgcggccg ctaatacgac tcactatagg gagaggatcg