Vector pbace36

This is the information supplied by BACPAC Resources about the new vector pBACe3.6 that was created by them to improve the BAC vector system:

In the course of our work, we experienced feedback from users of our PAC clones at several major sequencing centers. A minor disadvantage was the size of the PAC vector (16 kb left in recombinants) as compared to the size of the BAC vector (7 to 8 kb, depending on the vector variant). For the use of BACs or PACs with inserts in the range of 100-150 kb, this means that a larger fraction of the clones in shotgun sequence libraries (M13 or pUC) will be derived from the PAC/BAC vector sequence, hence resulting in a few percent increase in the cost per base pair of final sequence.
In view of these observations and because the existing BAC libraries were of insufficient size, we have improved the BAC vector (Shizuya H. et. al. 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:8794-8797) to include some of the retrofitting options included in the pPAC4 vector. The new vector has been named pBACe3.6. Specifically, we maintained the wildtype loxP site, added an additional mutant loxP511 site, a site for the intron encoded nuclease PI-SceI and the Tn7att site.
In addition, we changed the cloning area to allow positive selection for inserts containing BAC clones through inclusion of the sacBII gene from Nat Sternberg's P1 vector (Pierce et al. 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:2056-2060) and disrupted the BamHI cloning site with a fragment containing a pUC plasmid.

The presence of this pUC plasmid serves dual functions: high copy number of the vector for preparing large quantities and appropriate disruption of the sacBII gene to increase viability of the vector containing strain. In addition to the BNamHI site, 5 additional sites can be used for preparing BAC libraries: SacI, SacII, MluI, EcoRI, and AvaIII. The EcoRI site is particularly important in view of the use of this site in the RARE cleavage procedure, thus opening the possibility for selective cloning of similar fragments from different DNA donors. pBACe3.6 clones have chloramphenicol antibiotic resistance. Clones should be grown in LB containing 20ug chloramphenicol/ml.


origin:
Roswell Park Cancer Institute, Human Genetics Department, Pieter J. de Jong - Principal Investigator, Elm and Carltin Streets, Buffalo, New York 14263-0001

Related Links:
Bacpac Resources (http://bacpac.chori.org)
pbace36
    1 gatccgcgga attcgagctc acgcgtactg atgcatgatc cgggtttaaa cccagtactc 
    61 tagatcctct agagtcgacc tgcaggcatg caagcttggc gtaatcatgg tcatagctgt 
   121 ttcctgtgtg aaattgttat ccgctcacaa ttccacacaa catacgagcc ggaagcataa 
   181 agtgtaaagc ctggggtgcc taatgagtga gctaactcac attaattgcg ttgcgctcac 
   241 tgcccgcttt ccagtcggga aacctgtcgt gccagctgca ttaatgaatc ggccaacgcg 
   301 cggggagagg cggtttgcgt attgggcgct cttccgcttc ctcgctcact gactcgctgc 
   361 gctcggtcgt tcggctgcgg cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat 
   421 ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca 
   481 ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc 
   541 atcacaaaaa tcgacgctca agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc 
   601 aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg 
   661 gatacctgtc cgcctttctc ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcaatgc tcacgctgta 
   721 ggtatctcag ttcggtgtag gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac gaaccccccg 
   781 ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaagac 
   841 acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag 
   901 gcggtgctac agagttcttg aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat 
   961 ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt agctcttgat 
   1021 ccggcaaaca aaccaccgct ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag cagattacgc 
   1081 gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct gacgctcagt 
   1141 ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct 
   1201 agatcctttt aaattaaaaa tgaagtttta aatcaatcta aagtatatat gagtaaactt 
   1261 ggtctgacag ttaccaatgc ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc tgtctatttc 
   1321 gttcatccat agttgcctga ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg gagggcttac 
   1381 catctggccc cagtgctgca atgataccgc gagacccacg ctcaccggct ccagatttat 
   1441 cagcaataaa ccagccagcc ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca actttatccg 
   1501 cctccatcca gtctattaat tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg ccagttaata 
   1561 gtttgcgcaa cgttgttgcc attgctacag gcatcgtggt gtcacgctcg tcgtttggta 
   1621 tggcttcatt cagctccggt tcccaacgat caaggcgagt tacatgatcc cccatgttgt 
   1681 gcaaaaaagc ggttagctcc ttcggtcctc cgatcgttgt cagaagtaag ttggccgcag 
   1741 tgttatcact catggttatg gcagcactgc ataattctct tactgtcatg ccatccgtaa 
   1801 gatgcttttc tgtgactggt gagtactcaa ccaagtcatt ctgagaatag tgtatgcggc 
   1861 gaccgagttg ctcttgcccg gcgtcaatac gggataatac cgcgccacat agcagaactt 
   1921 taaaagtgct catcattgga aaacgttctt cggggcgaaa actctcaagg atcttaccgc 
   1981 tgttgagatc cagttcgatg taacccactc gtgcacccaa ctgatcttca gcatctttta 
   2041 ctttcaccag cgtttctggg tgagcaaaaa caggaaggca aaatgccgca aaaaagggaa 
   2101 taagggcgac acggaaatgt tgaatactca tactcttcct ttttcaatat tattgaagca 
   2161 tttatcaggg ttattgtctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac 
   2221 aaataggggt tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tgacgtctaa gaaaccatta 
   2281 ttatcatgac attaacctat aaaaataggc gtatcacgag gccctttcgt ctcgcgcgtt 
   2341 tcggtgatga cggtgaaaac ctctgacaca tgcagctccc ggagacggtc acagcttgtc 
   2401 tgtaagcgga tgccgggagc agacaagccc gtcagggcgc gtcagcgggt gttggcgggt 
   2461 gtcggggctg gcttaactat gcggcatcag agcagattgt actgagagtg caccatatgc 
   2521 ggtgtgaaat accgcacaga tgcgtaagga gaaaataccg catcaggcgc cattcgccat 
   2581 tcaggctgcg caactgttgg gaagggcgat cggtgcgggc ctcttcgcta ttacgccagc 
   2641 tggcgaaagg gggatgtgct gcaaggcgat taagttgggt aacgccaggg ttttcccagt 
   2701 cacgacgttg taaaacgacg gccagtgaat tcgagctcgg tacccgggga tctagagtac 
   2761 tggttgaaac ccggatcatg catcagtacg cgtgagctcg aattccgcgg atccttctat 
   2821 agtgtcacct aaatgtcgac ggccaggcgg ccgccaggcc tacccactag tcaattcggg 
   2881 aggatcgaaa cggcagatcg caaaaaacag tacatacaga aggagacatg aacatgaaca 
   2941 tcaaaaaaat tgtaaaacaa gccacagttc tgacttttac gactgcactt ctggcaggag 
   3001 gagcgactca agccttcgcg aaagaaaata accaaaaagc atacaaagaa acgtacggcg 
   3061 tctctcatat tacacgccat gatatgctgc agatccctaa acagcagcaa aacgaaaaat 
   3121 accaagtgcc tcaattcgat caatcaacga ttaaaaatat tgagtctgca aaaggacttg 
   3181 atgtgtggga cagctggccg ctgcaaaacg ctgacggaac agtagctgaa tacaacggct 
   3241 atcacgttgt gtttgctctt gcgggaagcc cgaaagacgc tgatgacaca tcaatctaca 
   3301 tgttttatca aaaggtcggc gacaactcaa tcgacagctg gaaaaacgcg ggccgtgtct 
   3361 ttaaagacag cgataagttc gacgccaacg atccgatcct gaaagatcag acgcaagaat 
   3421 ggtccggttc tgcaaccttt acatctgacg gaaaaatccg tttattctac actgactatt 
   3481 ccggtaaaca ttacggcaaa caaagcctga caacagcgca ggtaaatgtg tcaaaatctg 
   3541 atgacacact caaaatcaac ggagtggaag atcacaaaac gatttttgac ggagacggaa 
   3601 aaacatatca gaacgttcag cagtttatcg atgaaggcaa ttatacatcc ggcgacaacc 
   3661 atacgctgag agaccctcac tacgttgaag acaaaggcca taaatacctt gtattcgaag 
   3721 ccaacacggg aacagaaaac ggataccaag gcgaagaatc tttatttaac aaagcgtact 
   3781 acggcggcgg cacgaacttc ttccgtaaag aaagccagaa gcttcagcag agcgctaaaa 
   3841 aacgcgatgc tgagttagcg aacggcgccc tcggtatcat agagttaaat aatgattaca 
   3901 cattgaaaaa agtaatgaag ccgctgatca cttcaaacac ggtaactgat gaaatcgagc 
   3961 gcgcgaatgt tttcaaaatg aacggcaaat ggtacttgtt cactgattca cgcggttcaa 
   4021 aaatgacgat cgatggtatt aactcaaacg atatttacat gcttggttat gtatcaaact 
   4081 ctttaaccgg cccttacaag ccgctgaaca aaacagggct tgtgctgcaa atgggtcttg 
   4141 atccaaacga tgtgacattc acttactctc acttcgcagt gccgcaagcc aaaggcaaca 
   4201 atgtggttat cacaagctac atgacaaaca gaggcttctt cgaggataaa aaggcaacat 
   4261 ttgcgccaag cttcttaatg aacatcaaag gcaataaaac atccgttgtc aaaaacagca 
   4321 tcctggagca aggacagctg acagtcaact aataacagca aaaagaaaat gccgatactt 
   4381 cattggcatt ttcttttatt tctcaacaag atggtgaatt gactagtggg tagatccaca 
   4441 ggacgggtgt ggtcgccatg atcgcgtagt cgatagtggc tccaagtagc gaagcgagca 
   4501 ggactgggcg gcggccaaag cggtcggaca gtgctccgag aacgggtgcg catagaaatt 
   4561 gcatcaacgc atatagcgct agcagcacgc catagtgact ggcgatgctg tcggaatgga 
   4621 cgatatcccg caagaggccc ggcagtaccg gcataaccaa gcctatgcct acagcatcca 
   4681 gggtgacggt gccgaggatg acgatgagcg cattgttaga tttcatacac ggtgcctgac 
   4741 tgcgttagca atttaactgt gataaactac cgcattaaag cttatcgatg ataagctgtc 
   4801 aaacatgaga attgatccgg aacccttaat ataacttcgt ataatgtatg ctatacgaag 
   4861 ttattaggtc cctcgactat agggtcaccg tcgacagcga cacacttgca tcggatgcag 
   4921 cccggttaac gtgccggcac ggcctgggta accaggtatt ttgtccacat aaccgtgcgc 
   4981 aaaatgttgt ggataagcag gacacagcag caatccacag caggcataca accgcacacc 
   5041 gaggttactc cgttctacag gttacgacga catgtcaata cttgcccttg acaggcattg 
   5101 atggaatcgt agtctcacgc tgatagtctg atcgacaata caagtgggac cgtggtccca 
   5161 gaccgataat cagaccgaca acacgagtgg gatcgtggtc ccagactaat aatcagaccg 
   5221 acgatacgag tgggaccgtg gtcccagact aataatcaga ccgacgatac gagtgggacc 
   5281 gtggttccag actaataatc agaccgacga tacgagtggg accgtggtcc cagactaata 
   5341 atcagaccga cgatacgagt gggaccatgg tcccagacta ataatcagac cgacgatacg 
   5401 agtgggaccg tggtcccagt ctgattatca gaccgacgat acgagtggga ccgtggtccc 
   5461 agactaataa tcagaccgac gatacgagtg ggaccgtggt cccagactaa taatcagacc 
   5521 gacgatacga gtgggaccgt ggtcccagtc tgattatcag accgacgata caagtggaac 
   5581 agtgggccca gagagaatat tcaggccagt tatgctttct ggcctgtaac aaaggacatt 
   5641 aagtaaagac agataaacgt agactaaaac gtggtcgcat cagggtgctg gcttttcaag 
   5701 ttccttaaga atggcctcaa ttttctctat acactcagtt ggaacacgag acctgtccag 
   5761 gttaagcacc attttatcgc ccttatacaa tactgtcgct ccaggagcaa actgatgtcg 
   5821 tgagcttaaa ctagttcttg atgcagatga cgttttaagc acagaagtta aaagagtgat 
   5881 aacttcttca gcttcaaata tcaccccagc ttttttctgc tcatgaaggt tagatgcctg 
   5941 ctgcttaagt aattcctctt tatctgtaaa ggctttttga agtgcatcac ctgaccgggc 
   6001 agatagttca ccggggtgag aaaaaagagc aacaactgat ttaggcaatt tggcggtgtt 
   6061 gatacagcgg gtaataatct tacgtgaaat attttccgca tcagccagcg cagaaatatt 
   6121 tccagcaaat tcattctgca atcggcttgc ataacgctga ccacgttcat aagcacttgt 
   6181 tgggcgataa tcgttaccca atctggataa tgcagccatc tgctcatcat ccagctcgcc 
   6241 aaccagaaca cgataatcac tttcggtaag tgcagcagct ttacgacggc gactcccatc 
   6301 ggcaatttct atgacaccag atactcttcg accgaacgcc ggtgtctgtt gaccagtcag 
   6361 tagaaaagaa gggatgagat catccagtgc gtcctcagta agcagctcct ggtcacgttc 
   6421 attacctgac catacccgag aggtcttctc aacactatca ccccggagca cttcaagagt 
   6481 aaacttcaca tcccgaccac atacaggcaa agtaatggca ttaccgcgag ccattactcc 
   6541 tacgcgcgca attaacgaat ccaccatcgg ggcagctggt gtcgataacg aagtatcttc 
   6601 aaccggttga gtattgagcg tatgttttgg aataacaggc gcacgcttca ttatctaatc 
   6661 tcccagcgtg gtttaatcag acgatcgaaa atttcattgc agacaggttc ccaaatagaa 
   6721 agagcatttc tccaggcacc agttgaagag cgttgatcaa tggcctgttc aaaaacagtt 
   6781 ctcatccgga tctgaccttt accaacttca tccgtttcac gtacaacatt ttttagaacc 
   6841 atgcttcccc aggcatcccg aatttgctcc tccatccacg gggactgaga gccattacta 
   6901 ttgctgtatt tggtaagcaa aatacgtaca tcaggctcga accctttaag atcaacgttc 
   6961 ttgagcagat cacgaagcat atcgaaaaac tgcagtgcgg aggtgtagtc aaacaactca 
   7021 gcaggcgtgg gaacaatcag cacatcagca gcacatacga cattaatcgt gccgataccc 
   7081 aggttaggcg cgctgtcaat aactatgaca tcatagtcat gagcaacagt ttcaatggcc 
   7141 agtcggagca tcaggtgtgg atcggtgggc agtttacctt catcaaattt gcccattaac 
   7201 tcagtttcaa tacggtgcag agccagacag gaaggaataa tgtcaagccc cggccagcaa 
   7261 gtgggcttta ttgcataagt gacatcgtcc ttttccccaa gatagaaagg caggagagtg 
   7321 tcttctgcat gaatatgaag atctggtacc catccgtgat acattgaggc tgttccctgg 
   7381 gggtcgttac cttccacgag caaaacacgt agccccttca gagccagatc ctgagcaaga 
   7441 tgaacagaaa ctgaggtttt gtaaacgcca cctttatggg cagcaacccc gatcaccggt 
   7501 ggaaatacgt cttcagcacg tcgcaatcgc gtaccaaaca catcacgcat atgattaatt 
   7561 tgttcaattg tataaccaac acgttgctca acccgtcctc gaatttccat atccgggtgc 
   7621 ggtagtcgcc ctgctttctc ggcatctctg atagcctgag aagaaacccc aactaaatcc 
   7681 gctgcttcac ctattctcca gcgccgggtt attttcctcg cttccgggct gtcatcatta 
   7741 aactgtgcaa tggcgatagc cttcgtcatt tcatgaccag cgtttatgca ctggttaagt 
   7801 gtttccatga gtttcattct gaacatcctt taatcattgc tttgcgtttt tttattaaat 
   7861 cttgcaattt actgcaaagc aacaacaaaa tcgcaaagtc atcaaaaaac cgcaaagttg 
   7921 tttaaaataa gagcaacact acaaaaggag ataagaagag cacatacctc agtcacttat 
   7981 tatcactagc gctcgccgca gccgtgtaac cgagcatagc gagcgaactg gcgaggaagc 
   8041 aaagaagaac tgttctgtca gatagctctt acgctcagcg caagaagaaa tatccaccgt 
   8101 gggaaaaact ccaggtagag gtacacacgc ggatagccaa ttcagagtaa taaactgtga 
   8161 taatcaaccc tcatcaatga tgacgaacta acccccgata tcaggtcaca tgacgaaggg 
   8221 aaagagaagg aaatcaactg tgacaaactg ccctcaaatt tggcttcctt aaaaattaca 
   8281 gttcaaaaag tatgagaaaa tccatgcagg ctgaaggaaa cagcaaaact gtgacaaatt 
   8341 accctcagta ggtcagaaca aatgtgacga accaccctca aatctgtgac agataaccct 
   8401 cagactatcc tgtcgtcatg gaagtgatat cgcggaagga aaatacgata tgagtcgtct 
   8461 ggcggccttt ctttttctca atgtatgaga ggcgcattgg agttctgctg ttgatctcat 
   8521 taacacagac ctgcaggaag cggcggcgga agtcaggcat acgctggtaa ctttgaggca 
   8581 gctggtaacg ctctatgatc cagtcgattt tcagagagac gatgcctgag ccatccggct 
   8641 tacgatactg acacagggat tcgtataaac gcatggcata cggattggtg atttcttttg 
   8701 tttcactaag ccgaaactgc gtaaaccggt tctgtaaccc gataaagaag ggaatgagat 
   8761 atgggttgat atgtacactg taaagccctc tggatggact gtgcgcacgt ttgataaacc 
   8821 aaggaaaaga ttcatagcct ttttcatcgc cggcatcctc ttcagggcga taaaaaacca 
   8881 cttccttccc cgcgaaactc ttcaatgcct gccgtatatc cttactggct tccgcagagg 
   8941 tcaatccgaa tatttcagca tatttagcaa catggatctc gcagataccg tcatgttcct 
   9001 gtagggtgcc atcagatttt ctgatctggt caacgaacag atacagcata cgtttttgat 
   9061 cccgggagag actatatgcc gcctcagtga ggtcgtttga ctggacgatt cgcgggctat 
   9121 ttttacgttt cttgtgattg ataaccgctg tttccgccat gacagatcca tgtgaagtgt 
   9181 gacaagtttt tagattgtca cactaaataa aaaagagtca ataagcaggg ataactttgt 
   9241 gaaaaaacag cttcttctga gggcaatttg tcacagggtt aagggcaatt tgtcacagac 
   9301 aggactgtca tttgagggtg atttgtcaca ctgaaagggc aatttgtcac aacaccttct 
   9361 ctagaaccag catggataaa ggcctacaag gcgctctaaa aaagaagatc taaaaactat 
   9421 aaaaaaaata attataaaaa tatccccgtg gataagtgga taaccccaag ggaagttttt 
   9481 tcaggcatcg tgtgtaagca gaatatataa gtgctgttcc ctggtgcttc ctcgctcact 
   9541 cgagggcttc gccctgtcgc tcaactgcgg cgagcactac tggctgtaaa aggacagacc 
   9601 acatcatggt tctgtgttca ttaggttgtt ctgtccattg ctgacataat ccgctccact 
   9661 tcaacgtaac accgcacgaa gatttctatt gttcctgaag gcatattcaa atcgttttcg 
   9721 ttaccgcttg caggcatcat gacagaacac tacttcctat aaacgctaca caggctcctg 
   9781 agattaataa tgcggatctc tacgataatg ggagattttc ccgactgttt cgttcgcttc 
   9841 tcagtggata acagccagct tctctgttta acagacaaaa acagcatatc cactcagttc 
   9901 cacatttcca tataaaggcc aaggcattta ttctcaggat aattgtttca gcatcgcaac 
   9961 cgcatcagac tccggcatcg caaactgcac ccggtgccgg gcagccacat ccagcgcaaa 
  10021 aaccttcgtg tagacttccg ttgaactgat ggacttatgt cccatcaggc tttgcagaac 
  10081 tttcagcggt ataccggcat acagcatgtg catcgcatag gaatggcgga acgtatgtgg 
  10141 tgtgaccgga acagagaacg tcacaccgtc agcagcagcg gcggcaaccg cctccccaat 
  10201 ccaggtcctg accgttctgt ccgtcacttc ccagatccgc gctttctctg tccttcctgt 
  10261 gcgacggtta cgccgctcca tgagcttatc gcgaataaat acctgtgacg gaagatcact 
  10321 tcgcagaata aataaatcct ggtgtccctg ttgataccgg gaagccctgg gccaactttt 
  10381 ggcgaaaatg agacgttgat cggcacgtaa gaggttccaa ctttcaccat aatgaaataa 
  10441 gatcactacc gggcgtattt tttgagttat cgagattttc aggagctaag gaagctaaaa 
  10501 tggagaaaaa aatcactgga tataccaccg ttgatatatc ccaatggcat cgtaaagaac 
  10561 attttgaggc atttcagtca gttgctcaat gtacctataa ccagaccgtt cagctggata 
  10621 ttacggcctt tttaaagacc gtaaagaaaa ataagcacaa gttttatccg gcctttattc 
  10681 acattcttgc ccgcctgatg aatgctcatc cggagttccg tatggcaatg aaagacggtg 
  10741 agctggtgat atgggatagt gttcaccctt gttacaccgt tttccatgag caaactgaaa 
  10801 cgttttcatc gctctggagt gaataccacg acgatttccg gcagtttcta cacatatatt 
  10861 cgcaagatgt ggcgtgttac ggtgaaaacc tggcctattt ccctaaaggg tttattgaga 
  10921 atatgttttt cgtctcagcc aatccctggg tgagtttcac cagttttgat ttaaacgtgg 
  10981 ccaatatgga caacttcttc gcccccgttt tcaccatggg caaatattat acgcaaggcg 
  11041 acaaggtgct gatgccgctg gcgattcagg ttcatcatgc cgtttgtgat ggcttccatg 
  11101 tcggcagaat gcttaatgaa ttacaacagt actgcgatga gtggcagggc ggggcgtaat 
  11161 ttttttaagg cagttattgg tgcccttaaa cgcctggttg ctacgcctga ataagtgata 
  11221 ataagcggat gaatggcaga aattcgatga taagctgtca aacatgagaa ttggtcgacg 
  11281 gcgcgccaaa gcttgcatgc ctgcagccgc gtaacctggc aaaatcggtt acggttgagt 
  11341 aataaatgga tgccctgcgt aagcggggca catttcatta cctctttctc cgcacccgac 
  11401 atagataata acttcgtata gtatacatta tacgaagtta tctagtagac ttaattaagg 
  11461 atcgatccgg cgcgccaata gtcatgcccc gcgcccaccg gaaggagctg actgggttga 
  11521 aggctctcaa gggcatcggt cgagcttgac attgtaggac tatattgctc taataaattt 
  11581 gcggccgcta atacgactca ctatagggag ag